Annons

Fullt av fel i inlägg om islamism och fascism

Svar till Sverigedemokraterna Göte Färms (SD) debattartikeln med rubriken
Kommunpolitik • Publicerad 17 februari 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fascism är en ideologi med ursprung i Italien. Ideologin anammades även av Nazisterna i Tyskland.
Fascism är en ideologi med ursprung i Italien. Ideologin anammades även av Nazisterna i Tyskland.Foto: Arkiv/TT

Göte Färms (SD) insändare är full av felaktigheter och överdrifter som vanligt.

Om vi börjar med Färms sammanblandning av islamistisk terror och fascistisk:

Annons

Islamistisk terrorism eller jihadism har uppstått i Mellanöstern.

Tillsammans med politiska salafister betraktar militanta salafister eller jihadister Europa som ett område befolkat av otrogna, För jihadister innebär detta även att Europa är ett område där det är legitimt att föra väpnad jihad, det vill säga krigshandlingar eller terrorattentat.

Jihadister rättfärdigar terror av två anledningar, den ena är militära interventioner i muslimska länder och den andra är vad som uppfattas som kränkningar av islam. Av dessa två är den förstnämnda den mest betydelsefulla.

Fascism är en ideologi med ursprung i Italien, alltså i ett kristet Europa. Den bygger på en form av högerextrem nationalism karakteriserad av maktutövande via diktatur och våldsamt förtryck av politiskt oliktänkande.

Fascismen förknippas ofta med massrörelse och elitstyre ovanifrån. För att underlätta maktutövandet är fascismens mål att skapa känslor av stark nationell identitet. Olika forskare framhåller olika karakteristiska egenskaper hos fascismen, men en vanligt förekommande modell sammanfattar den med ett motstånd mot kommunism, konservatism och liberalism med mål att upprätta en nationalistisk och auktoritär traditionsbunden stat.

Denna ideologi anammades av Nazisterna i Tyskland. För att genomföra maktövertagandet på 30-talet började man med att förfölja och förbjuda fackföreningarna. Man mördade ledande socialdemokrater. När SD bildades i februari 1988 var flera av ledarna aktiva nazister. SD:s ideologi bygger i rakt led på fascism.

Sedan tar vi nästa påhopp från Göte Färm.

För att vara tydlig: Ingen av politikerna i kommunfullmäktige i Östra Göinge är för terrorism av något slag.

Att avvärja terrorism är statens sak via polisen och SÄPO. Att förebygga radikalisering och värna demokratin är folkets egen sak via fria partier, utbildning, kunskap och fri media. Det vill säga allas ansvar. Istället för att gång på gång lägga populistiska förslag som inte går att genomföra vore det intressant om SD började prata om det vi faktiskt kan påverka. Skola, omsorg, näringsliv, kultur. Där har kommunen ett stort mandat.

Det finns mycket forskning om att ett samhälle som ger grundtrygghet åt alla i form av utbildning, arbete, bostad också ger trygga medborgare och förhindrar till stor del att unga söker sig till extrema miljöer. Även samhällen med stor mångfald av människor, många olika kulturyttringar, hög grad av demokrati ger fred och välstånd. Se gärna den amerikanska professorn Richard Floridas forskning på detta område. Alltså tvärtemot den nationalistiska ideologi som SD står för. SD:s fascistiska historia leder bara till söndring av samhället.

Annons

Så om Göte Färm och SD på allvar vill påverka allas vår vardag. Bygga ett tryggt Östra Göinge. Se till att alla våra barn kan studera vidare. Sänka Skånes högsta arbetslöshet så börja prata riktig politik i kommunfullmäktige. Börja med att närvara och delta i alla debatter. Tror kanske att era väljare faktiskt vill det?

Anders Bengtsson (S)

Annons
Annons
Annons
Annons