Annons

Fyrspår både dyrare och mindre effektivt än snabbt tåg på landbroar

Replik Håkan Norén, 25 mars, ”Ett fyrspår ger större nytt för Skåne och hela Sverige”.
Höghastighetståg • Publicerad 5 april 2022 • Uppdaterad 11 april 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Landbroar för höghastighetstågen är det mest effektiva, menar insändarskribenten.
Landbroar för höghastighetstågen är det mest effektiva, menar insändarskribenten.Foto: Shizuo Kambayashi

Just för att möjliggöra centralt stationsläge i Trafikverkets reviderade plan, föreslår man nu en sänkt fart för passerande tåg på nya linjen genom Hässleholm. För planfri passage och koppling mellan nuvarande och kommande stambanan, måste troligen nya höghastighetsspår och perronger placeras ovanför dagens personbangård. Vilket då också minimerar de problem som annars uppstår vid intilliggande rekreationsområdet längst Skånebanan, enligt projektledare Richard Heingard i Hässleholm.

Redan från start separerades franska TGV-banor för höghastighetståg från långsamma tunga godståg som annars skulle rubba det fina spårläge som snabba persontåg kräver. Därmed slapp man också onödiga underhållskostnader. Att Håkan Norén vill samköra dessa trafikslag talar helt emot en samlad expertis och det faktum att man världen över eftersträvar att separera snabba persontåg från övrig trafik.

Annons

Att bredvid befintliga spår längst Södra Stambanan anlägga ytterligare två i markplan blir mycket kostsamt och berör då alla samhällen längst banan med åtskilliga rivningar av bebyggelse, förutom olika överraskningar i jorden som brukar innebära dyra markförberedelser. Uppför vi istället nya spåren på smidiga landbroar får vi helt andra möjligheter till större kurvradier och högre hastigheter. Intrång bland bebyggelse och i landskapet blir betydligt mindre och utan barriäreffekter. Landbroar har visat sig mycket kostnadseffektiva och innebär betydligt snabbare genomförande än konventionellt förfarande.

”Många framtida regionala tåg måste självklart också de kopplas upp till nya stambanan, vilket kräver toppfarten 320 km/h.”

Tåg i 250 km/h som Håkan Norén förordar innebär endast marginella förbättringar mot dagens 200 km/h och detta till en högre kostnad jämfört med landbroar och riktiga höghastighetståg. Internationell forskning visar att ungefär dubbelt så många flygresenärer skulle välja tåg med toppfarten 320 km/h. Istället för 250 km/h. Höghastighetståg på nya stambanor beräknas ge plats för tredubbel godstågstrafiken på södra och västra stambanorna.

Med höghastighetsbana skulle framtidens Öresundståg från Karlskrona via Kristianstad efter Hässleholm, kunna accelerera upp till cirka dubbla hastigheten mot Lund, därefter Malmö och Köpenhamn. Många framtida regionala tåg måste självklart också de kopplas upp till nya stambanan, vilket kräver toppfarten 320 km/h. Som bekväma pendeltåg kommer höghastighetståg ge människor stor frihet att bo kvar där de trivs även om nya favoritjobbet inte ligger i närheten.

Allt fler åker och vill åka tåg och självklart måste nya stambanor som skall trafikeras i troligen långt över hundra år inledningsvis ha stor överkapacitet, vilket innebär stora möjligheter till ökat resande långt in i framtiden. Förutom snabba resandetåg och posttåg i hög fart, kan höghastighetsbanor också användas av snabba sovvagnståg som förflyttar resenärer långa avstånd nattetid. Somna in i kanske Stockholm och vakna i exempelvis Berlin, Kiev, Rom, Paris eller London.

Sov gott och trevlig resa.

Peter Lundh

Annons
Annons
Annons
Annons