Annons

God omsorg kräver också nytänkande

Svar på Anders Tell och Kristina Lindbåges debattartikel, publicerad den 4 mars.
Äldrefrågor • Publicerad 5 mars 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Omsorgen om våra äldre ligger oss varmt om hjärtat, men ibland måste man se om man kan tänka nytt/effektivisera eller förändra.
Omsorgen om våra äldre ligger oss varmt om hjärtat, men ibland måste man se om man kan tänka nytt/effektivisera eller förändra.Foto: Pontus Lundahl/TT

Omsorgen om våra äldre ligger oss varmt om hjärtat. Varje enskild äldre kommuninvånare ska ha en god och värdig ålderdom och bli väl omhändertagen med stöd och hjälp om så behövs.

Det betyder att tillräckliga resurser för att hantera omsorgsverksamhet och sjukvård ska finns, men kan också innebära att man i den kommunala verksamheten ibland får ta ett gemensamt ansvar och se om man kan tänka nytt/ effektivisera eller förändra.

Annons

Som väl bekant är fick samtliga nämnder ett uppdrag redan hösten 2019 att planera för en besparing/ effektivisering för 2021 på 3 procent.

Det fanns två skäl till detta. För det första var vi medvetna om att ekonomin framöver såg mycket besvärlig ut och för det andra skulle man ha god tid på sig att planera för de åtgärder som behövde göras.

Nu blev det inte så eftersom ekonomin förbättrades under 2020. Den tänkta besparingen på 3 procent 2021 för omsorgen sänktes till en dryg procent (1,25).

Dessutom tillkom i generella statsbidrag för Kristianstad kommuns del 38 miljoner kronor som helst skulle gå till omsorgen, men som inte var riktade medel utan, som nämnts, fanns i det generella.

Beslutet i vår kommun var dock att låta hela summan gå direkt till omsorgens verksamhet. De fick därmed ingen nedskärning utan faktiskt en förstärkning.

”Som oppositionsparti är det enkelt att ha synpunkter. I all synnerhet om man ständigt har oändliga resurser att ösa ur”

Ett initiativ i finansutskottet av KD, M och V på fyra miljarder till äldreomsorgen verkar få stöd riksdagen. Det blir i runda tal ytterligare 38 miljoner kronor till vår kommun. Jag utgår ifrån att glädjen hos Anders Tell och Kristina Lindbåge blir lika stor denna gång.

Som oppositionsparti är det enkelt att ha synpunkter på den kommunala budgeten. I all synnerhet om man ständigt har oändliga resurser att ösa ur och i alla lägen omöjligt kan göra några som helst besparingar/ effektiviseringsförändringar. Man kan ju alltid höja skatten eftersom kommuninvånarnas pengar ingår i planeringsvärlden och alltid finns att tillgå. I övrigt hänvisas till budgetprocess för 2022 när det är dags att hantera den. Vad som gäller om tre år kan kanske inte ens en nuvarande S-ledd regering sia om.

Förhoppningsvis har det varit ett regeringsbyte innan dess.

Christina Borglund, gruppledare KD

Annons
Annons
Annons
Annons