Annons

Grundlösa föreställningar om studieförbund

I en debattartikel berättar M, L, C och KD i Region Skånes kulturnämnd att de inte vill att studieförbundet Ibn Rushd ska få ekonomiskt stöd.
Publicerad 2 maj 2018
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Som grund för detta anger de att Ibn Rushd ”haft verksamhet som bryter mot demokratins grundprinciper”. Vi vänder oss starkt emot denna beskrivning och de grundlösa anklagelser som riktas mot oss. Vilka demokratiska grundprinciper skulle vår verksamhet bryta mot?

Annons

Vi på studieförbundet Ibn Rushd är stolta över att varje dag arbeta för demokrati och allas lika värde. Vi samlar en unik bredd av muslimer med olika teologiska och kulturella bakgrunder. Vissa av våra deltagare är mer troende än andra, vissa är inte alls troende och vissa har en annan tro än islam.

Vi strävar efter att stärka våra deltagares identitet och livsvillkor utifrån deras egna förutsättningar och jobbar samtidigt med att minska trösklar och klyftor till utbildning och kulturutövande.

Vi utbildar nyanlända i det svenska språket, vi genomför motiverande studiecirklar för utrikesfödda kvinnor som varken arbetar eller studerar i syfte att de ska påbörja studier, vi håller kurser för imamer om svensk sociallagstiftning och vi tar fram studiematerial om hur man förebygger extremism.

Bland våra folkbildningsverksamheter finns även studiecirklar i allt ifrån palestinsk folkdans till hur man skapar ett jämställt föreningsliv i en moské och hur man gör en kontextuell tolkning av Koranen.

Ändå utmålas vi som en organisation ”vars värderingar och arbete verkar i en odemokratisk riktning”. Det är enormt allvarliga anklagelser. Var är bevisen? Vilken verksamhet är det som skulle vara odemokratisk?

M, L, C och KD vet att vår verksamhet granskas och följs upp av våra kommunala, regionala och nationella bidragsgivare. Ansvariga tjänstemän på olika nivåer får återkommande rapporter och underlag om hur vi bedriver vår verksamhet i enlighet med rådande riktlinjer. Mekanismer för granskning och faktainsamling är väletablerade inom folkbildningen och odemokratiska verksamheter är redan i dag oförenliga med folkbildningsanslagens syften – det hoppas vi att politikerna vet

Alliansens representanter verkar dock inte vara intresserade av fakta. Deras artikel genomsyras i stället av problematiska och grundlösa föreställningar om oss som organisation med muslimsk profil, som är sprungna ur ett allt mer populistiskt samhällsklimat. Det om något är ett hot mot demokratin.

Alliansledamöterna i kulturnämnden menar att vi inte har visat tydligt att vi bedriver en verksamhet i demokratisk anda. Om de på riktigt är intresserade av att veta hur vi jobbar för att stärka demokratin, hur vi hanterar några av samhällets mest komplexa utmaningar och vilka insatser vi ser behövs för att värna demokratin så är de välkomna till oss på en studiecirkel eller på ett studiebesök.

Alaeddin Al-qut

verksamhetsledare för Ibn Rushd distrikt Södra

Annons
Annons
Annons
Annons