Annons

Häftigt att betala skatt?

Det är alldeles uppenbart att vi har en regering som tappat greppet om det mesta i vårt samhälle.
Regeringsskifte • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Förutom väl debatterade ämnen som energi, sjukvård, skola och kriminalitet med mera har ett flertal, mer i skymundan från valdebatten, beskrivit det enorma resursslöseri som den obefintliga kontrollen av föreningsbidrag utgör.

Forskaren Magnus Ranstorp beskrev till exempel i en artikel nyligen (”Föreningssverige göder kriminella”) hur kriminella med näringsförbud och kreditskulder utan problem kan bilda en ideell förening, få ett bankkonto och söka olika föreningsbidrag. En årsinkomst på 900 000 kronor kan uppnås genom olika bidragsbedrägerier. Detta har organiserad brottslighet och extremister länge förstått och nyttjat då kontrollen är obefintlig. Myndigheterna sätter tillit till vad föreningarna själva uppger och miljarder av våra skattepengar rinner okontrollerat ut i deras fickor.

”Kan detta förekomma i något annat land än i Sverige?”
Annons

Journalisten Hanne Kjöller har skrivit boken ”Handbok för fifflare”. Där beskriver hon utförligt tillvägagångssättet och häpnar över regeringens slapphet. Kan detta förekomma i något annat land än Sverige?

Sjukvården lider av enorm resursbrist, polis-, tull-, social- och rättsväsende likaså. Arbetsoförmögna och föräldrar med handikappade barn kämpar ofta en hopplös kamp om ersättningar från Försäkringskassan med mera.

Nä, som svensk är det verkligen inte häftigt att betala skatt. Byt regering den 11 september!

N-Å Ralsgård

Annons
Annons
Annons
Annons