Annons

Hammare och spik är inte lösningen på coronapandemin

På Kristianstadsbladet.se publicerades 11/12 en insändare med vädjan om att stänga skolorna på Näsby på grund av den utspridda coronasmittan i området. I lördagens dagens papperstidning (12/12) finns flera nyhetsartiklar om covid-19 rörande skolor i Sverige. I Stockholm stängs skolorna anges i en rubrik, i en annan att skolorna i Gävle stänger tidigare samt en artikel om att eleverna tar med sig smittan hem, skriver Kristianstads utbildningschef Kenth Olsson som har fått många frågor som han vill svara på.
Skolan och covid-19 • Publicerad 13 december 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stäng alla skolor på Näsby, skriver en orolig förälder, utbildningschef Kenth Olsson svarar på varför kommunen inte stänger några grundskolor och när det kan kommar att ske.
Stäng alla skolor på Näsby, skriver en orolig förälder, utbildningschef Kenth Olsson svarar på varför kommunen inte stänger några grundskolor och när det kan kommar att ske.

Det är intressanta uppslag och helt korrekta, men då ni har många och trogna läsare i kommunen har det redan genererat många relevanta frågor till mig under dagen som utbildningschef, med fokus på: Varför gör inte Kristianstad samma sak?

Så det vore säkert av värde för dessa läsare att få del av följande förtydliganden.

Annons

Kristianstads kommun följer rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Skåne, Skolverket och andra i sammanhanget relevanta myndigheter. Kommunen har inte jurisdiktion att bara så där ad hoc låsa igen sina 38 grundskolor på grund av rådande pandemi. Hammare och spik är inte lösningen på rådande coronapandemi. Smittspridningen ser olika ut i olika regioner, kommuner och dess verksamheter.

”Vi är experter på pedagogik och utbildning, inte hur smittskyddet ska utformas. I det sistnämnda fallet följer vi som sagt expertisens uppmaningar.”

Uppdraget från nämnda myndigheter är att grundskolorna ska vara öppna så långt det är möjligt, en rekommendation grundad på dessa myndighetsexpertisers bedömningar.

Fråga: Varför kan då Stockholm stänga alla sina högstadier?

Svaret är enkelt: det kan de göra om de vill eftersom det är en rekommendation av Smittskyddet i Region Stockholm. Kommer motsvarigheten i Region Skåne med samma rekommendation till oss skåningar lovar jag att vi i vår kommun följer detta i likhet med att vi följer deras övriga rekommendationer. Vi är experter på pedagogik och utbildning, inte hur smittskyddet ska utformas. I det sistnämnda fallet följer vi som sagt expertisens uppmaningar.

Fråga: Varför kan då alla grundskolor i Gävle sluta tidigare denna termin?

Svaret här är lika enkelt: Det är på rekommendation att de ska sluta den 18 december. Även i Skåne har Regionens Smittskydd rekommenderat att skolorna inte ska vara igång längre än fredagen den 18 december. Kristianstads kommun slutar också höstterminen vid just detta datum.

Fråga: Varför har inga klasser i grundskolor i Kristianstad infört distansundervisning då andra kommuner har gjort det?

Svaret är enkelt: Att införa distansundervisning kan ske först när ett antal andra åtgärder inte gett nödvändig effekt, detta är reglerat i styrdokument och myndighetsföreskrifter som ansvariga i kommunerna har att förhålla sig till. Vi följer dessa.

Kristianstads utbildningschef Kenth Olsson.
Kristianstads utbildningschef Kenth Olsson.Foto: jens christian

Fråga: Men är väl ändå något märkligt att det inte finns några klasser alls där det visat sig att myndighetsföreskrifterna inte gett effekt och att man därför inte på en enda högstadieskola behövt övergått till distansundervisning?

Svar: Det är inte märkligt, utan avhängigt smittspridningens utbredning och frånvarons storlek på den enskilda skolan.

Annons

Fråga: Men det finns ju inga hela klasser i grundskolan som får del av distansundervisning denna termin?

Svar: Jo det finns det!

Kenth Olsson, Utbildningschef

Annons
Annons
Annons
Annons