Annons

Hans ateistiska tro spelar honom och andra ett spratt

I Kb/NSk:s insändarspalt var det införd en debattartikel den 28 februari, där Ulf Löfgren nästan med skrattet i halsen jämförde kritiken mot evolutionsteorin med påståenden om att jorden är platt.
Darwinkritik • Publicerad 13 mars 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Känner insändarskribenten till att ateisten Richard Dawkins (bilden) sagt att det fortfarande finns fyra olösta problem kvar med evolutionen?
Känner insändarskribenten till att ateisten Richard Dawkins (bilden) sagt att det fortfarande finns fyra olösta problem kvar med evolutionen?Foto: Janerik Henriksson/TT

Han förfasade sig över att det fortfarande finns människor som inte tror på Darwins lära och såg det som ett exempel på bristande allmänbildning.

För min del tror jag att den stora bristen på allmänbildning finns hos de som inte känner till den vetenskapliga kritiken mot evolutionen. Man har helt enkelt inte läst den darwinkritiska litteraturen och vet inte om att det finns tiotusentals med vetenskapsmän som har stora invändningar mot evolutionsläran. För att inte tala om de två miljoner människor bara i Sverige som inte tror på Darwin (se SVT-programmet ”Vetenskapsmagasinet”, där man redovisade resultatet av en SIFO-mätning).

Annons

Men är inte evolutionen bevisad? Man kan verkligen undra det. Trots den enorma propaganda som vi alla dagligen möter i tidningar och vetenskapliga program i radio och TV som till exempel Kunskapskanalen och Vetenskapsradion, finns det många kompetenta och seriösa kritiker. Låt mig ta några exempel:

År 2008 samlades 16 internationella evolutionsteoretiker och filosofer på Konrad Lorenz-institutet och konstaterade enhälligt att den klassiska nydarwinistiska förklaringen av evolutionens mekanismer inte var tillräcklig. Man efterlyste en ”tredje vägens evolutionsbiologi”.

Hösten 2016 samlades återigen ett stort antal vetenskapsmän på Royal Society i London till en konferens, där man uttryckte att nydarwinismen fortfarande brast i att förklara livets komplexitet, uppkomsten av nya strukturer och övergångsformer mellan växter och djur. Man försökte lansera förslag på några nya bättre förklaringar, men även de har visat sig vara bristfälliga.

Flera nobelpristagare har också genom åren uttryckt tvivel på evolutionsteorin. Dit hör Werner Arber, Robert A. Millikan, John C. Eccles, Ernst Chain, Richard Smalley, Arno Penzias och Albert Szent-Györgyi. Detta visar att det absolut inte har någonting med brist på intelligens att göra, när man ifrågasätter Darwin.

”Ulf Löfgren hänvisar till Richard Dawkins för att visa att evolutionsläran är bevisad. Man kan undra om han då verkligen känner till att Dawkins sagt att det fortfarande finns fyra olösta problem kvar med evolutionen?”

Ulf Löfgren hänvisar till Richard Dawkins för att visa att evolutionsläran är bevisad. Man kan undra om han då verkligen känner till att Dawkins sagt att det fortfarande finns fyra olösta problem kvar med evolutionen? De han nämner är livets uppkomst, könens uppkomst, medvetandets ursprung och de moraliska värdenas uppkomst.

Richard Dawkins är intressant för att han i sin bok ”Den blinde urmakaren” ser så många exempel på tydlig design i naturen. Han säger: ”Fladdermössens ekolodning är bara ett av de tusentals exempel som jag skulle kunna ha valt för att peka på bra design. Djuren ger intryck av att ha designats av en teoretiskt sofistikerad och praktiskt ingenjörsinriktad fysiker eller ingenjör” (Den blinde urmakaren, sida 36, 1987).

Han har också konstaterat i en intervju med Steve Paikin att ”allt levande är så fantastiskt komplicerat, vackert och elegant. De bär med sig så kraftfulla spår av en tydlig design. De ser verkligen ut som om de är designade”.

Trots dessa uttalande framhärdar Richard Dawkins i att påstå att denna tydliga design bara är en illusion. För min del undrar jag om det inte är förutfattade meningar på grund av hans ateistiska tro, som spelar honom och många andra ett stort spratt istället.

Johnny Bergman, Bankeryd, tidigare Lönsbodabo och Osbybo under 65 års tid

Annons
Annons
Annons
Annons