Annons

Har Palm (M) och Fernheden (SD) skrotat näringslivets idéer?

I oktober 2022 kunde vi läsa i Kristianstadsbladet att ”Nytt bolag ska marknadsföra Kristianstad – näringslivet har enats”.
Destinationsbolag • Publicerad 12 juni 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ett destinationsbolag för Kristianstad skulle kunna utveckla kommunen. Vad har hänt med planerna och idéerna efter att de presenterades i kommunhuset?
Ett destinationsbolag för Kristianstad skulle kunna utveckla kommunen. Vad har hänt med planerna och idéerna efter att de presenterades i kommunhuset?Foto: Lasse Ottosson

Nästa steg var då att kommunen och näringslivet skulle hitta en lösning för att komma vidare i bildande av ett destinationsbolag. Nu är det juni och något destinationsbolag verkar inte vara på gång. Säger kommunledningen nej till näringslivets önskemål?

Kristianstads kommun är ett attraktivt besöksmål för såväl svenska som utländska turister. Besöksnäringen i vår kommun omsätter årligen stora summor så vårt varumärke som destination ska vi vara rädda om. Många aktörer runtom i vår kommun bidrar på olika vis till att göra platsen attraktiv.

Annons

Sedan länge har vi ändå kunnat konstatera att det finns en stor potential i att få kommunen att profileras mer än vad som görs idag. Undersökningar visar att folk har en ganska otydlig bild av Kristianstad, i jämförelse med städer som bland andra Halmstad och Kalmar.

Utifrån detta så väcktes tanken om ett destinationsbolag. Ett gäng näringslivsaktörer satte sig ner och tog fram ett förslag på hur vi kan använda våra resurser och insatser på ett mer effektivt vis än idag, och samtidigt ge operativt stöd till näringslivet så att vi fortsätter att utveckla Kristianstad som en attraktiv destination med ett robust näringsliv. Ett destinationsbolag skulle gagna samarbete, marknadsföra oss, förbättra möjligheter att attrahera stora evenemang och främja hållbar turism. Det skulle också öka besökarantalet, skapa jobb och stärka vårt varumärke som attraktiv destination.

”Vi är helt säkra på att Kristianstads bägge kommunalråd Camilla Palm och Ian Fernheden är väl införstådda med denna tanke. Det gör hela den här historien ännu mer märklig.”

Analysen gjordes och slutsatsen drogs – viljan och möjligheten att göra något riktigt bra tillsammans fanns utanför kommunhuset. Kommunledningen, både tidigare och nuvarande, uppvaktades i frågan. Bollen låg på straffpunkten och det nuvarande styret kunde sparka den i mål. Det gjordes inte. Istället verkar vårt styre ha lämnat planen och låtit medspelarna stå kvar. Ensamma. Varför? Vad hände?

Kommunens företag, föreningar och andra aktörer är helt avgörande för Kristianstads utveckling. Det är tack vare dessa som vi kan ha ett livskraftigt samhälle. Vi politiker har ett ansvar att lyssna på deras behov och arbeta tillsammans med dem för att identifiera och lösa de utmaningar som vi står inför. Det är mycket kostsamt att gå olika vägar, om man egentligen strävar åt samma håll. Det kostar pengar, förtroende och utvecklingskraft – något som vi då sannerligen inte har råd med i kärva tider.

Vi är helt säkra på att Kristianstads bägge kommunalråd Camilla Palm och Ian Fernheden är väl införstådda med denna tanke. Det gör hela den här historien ännu mer märklig. Det vore smakfullt om vårt nuvarande styre vill berätta vad som händer i den här frågan. För inte kan det vara så att man har skrotat näringslivets förslag?

Pernilla Blixt (L)

Pierre Månsson (L)

Annons
Annons
Annons
Annons