Annons

Hässleholm saknar ett ledarskap för framtiden

Klimatfrågan är mer relevant och akut än någonsin. År 2023 går till historien som det varmaste året som uppmätts på jorden.
Klimat • Publicerad 18 januari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fler skyfall väntar Hässleholm och kommunen hänger inte med i klimatarbetet, kritiserar skribenten. Bilden: Hovdalavägen i juni 2023 i samban med ett skyfall.
Fler skyfall väntar Hässleholm och kommunen hänger inte med i klimatarbetet, kritiserar skribenten. Bilden: Hovdalavägen i juni 2023 i samban med ett skyfall.Foto: Sofia Åström

Den globala medeltemperaturen var 1, 48 grader varmare än förindustriell tid, enligt EU:s klimattjänst Copernicus. För Skåne kommer detta på sikt innebära flera grader varmare väder och ökad risk för extremväder exempelvis skyfall. På 50 år har halva vintern redan försvunnit i Götaland, antalet dagar med snötäcke på marken är nu halverad från cirka 60 till 30 dagar per vinter.

Mer fakta finns på hemsidan hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, se Förändrat klimat. Som miljöexpert och yrkesverksam inom hållbarhetsområdet, med fokus på klimat och energi, har jag ett extra öga på Hässleholms kommun. Dessvärre är det ingen munter granskning. Dagsformen är eländig och i jämförelse med grannkommunen Kristianstad är prestationen långt efter. Det synliggörs också i flera nationella undersökningar om kommuners klimat- och hållbarhetsarbete där Hässleholm syns till i den nedre tredjedelen. Läs gärna Sparbanken Skånes rapport Hållbarhetsarbete i Skånes kommuner som publicerades i september 2023.

Annons

När jag söker på Hässleholms kommuns hemsida om hållbarhet, FNs agenda 2030 eller klimatanpassning kommer det upp inga eller väldigt få träffar. På Kristianstad kommuns hemsida går det enkelt att hitta information inom hållbarhet och klimat, både mål samt vilka styrdokument som driver utvecklingen i kommunen, samt vilka resultat som årligen uppnås. Kristianstad har också en tydlig kompass som aktör inom Viable Cities satsning på Klimatneutrala städer 2030.

Energibolaget C4 Energi i Kristianstad gör också en förtjänstfull insats i att driva och kommunicera energi- och klimatfrågor. Bolaget är också engagerat i Effektkommissionens framtaga färdplan för att öka Skånes självförsörjningsgrad till 50 procent gällande eleffekt årets alla timmar (dagens nivå är cirka 15 procent).

Hur driver och främjar Hässleholms kommunen utbyggnaden av lokalproducerad förnybar sol-och vindkraft? Eller satsningar mot ökad självförsörjningsgrad av eleffekt?

I dessa tider av ökad insikt för eventuella väderkriser och krig så borde energifrågorna, klimatutmaningen och beredskapsfrågan få mycket större plats i den lokala politiken och den kommunala verksamheten. Att kortsiktigt ducka för det nödvändiga omställningsarbetet är fegt, ansvarslöst och dumt. Min uppfattning är att det i Hässleholms kommun inte finns någon strategisk riktning, ambition eller styrning inom området.

Jag konstaterar att Kristianstad kommun vinner på knock out inom klimat- och hållbarhetsområdet. Samt att det politiska ledarskapet i Hässleholm lyser med sin frånvaro oavsett partifärg. Jag tycker inte att detta är ansvarsfullt mot de boende i kommunen, näringslivet eller kommande generationer i Göingebygden.

Staffan Fredlund

”Dessvärre är det ingen munter granskning. Dagsformen är eländig och i jämförelse med grannkommunen Kristianstad är prestationen långt efter.”
Annons
Annons
Annons
Annons