Annons

Historieförvanskning för att rädda beslutsfattarnas skinn

I sina enträgna försök att rädda skinnet på de S- och MP-politiker som ryggradslöst försöker smita undan ansvar för sin nermontering av det svenska elsystemet, tar diverse insändarskribenter till historieförvanskning, oförskämdheter och ren smutskastning.
Kärnkraft • Publicerad 9 april 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ernst Herslow.
Ernst Herslow.Foto: Mikael Persson

Kåre Vikström (KV) menar att S och MP inte hade egen riksdagsmajoritet 2014. Nej, men man hade regeringsmakten! Med den i ryggen deklarerade MP den 1 oktober 2014: ”Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att ersätta kärnkraften med sol, vind och annan förnybar energi. Därmed avbryts planerna på ny kärnkraft och den gamla kärnkraften får tuffare krav, som påskyndar dess stängning.” Tydligare än så kan en planerad nerläggning av befintliga kärnkraftsreaktorer inte presenteras!

Beträffande effektskatten infördes den av en S-regering år 2000. Se dess historik i min insändare 28/12. Denna skatt var designad att sabotera kärnkraft. Vattenfalls dåvarande vd Magnus Hall varnade förgäves för effektskattens förödande konsekvenser, och dess styrelseordförande Torbjörn Wahlborg uttalade att istället för koldioxidfri kärnkraftsel skulle det bli mer el från fossila källor på kontinenten. Så rätt de fick!

Annons

Den enorma kapitalförstöringen som är en konsekvens av nerläggningen av fullt fungerande kärnkraft demonstreras ytterligare av den Vattenfall-rapport från år 2016 som visar att Ringhals 1 hade kunnat drivas vidare så långt som till 2036 med låga investeringar.

”Ställ politiker och myndighetspersoner till ansvar för den nationella skada de med berått mod orsakat oss alla, i ”klimathotets” namn.”

Enligt KV finns ingen elbrist i Sverige. Uttalandet visar att KV inte kan skilja mellan effekt och energi. Med en alltför stor andel väderberoende vindkraft i systemet blir följden att det är brist då det inte blåser, medan man ibland måste slumpa bort el till underpriser (det förekommer till och med negativa priser!). Planerbarhet saknas alltså vilket leder till kaos på elprismarknaden.

I ett annat försök att rentvå de ryggradslösa politikerna från framförallt S och MP (även C och V bär ett tungt ansvar), trasslar Ulf Nilsson (UN) in sig i sina egna siffror. UN:s låga och tarvliga debattnivå gör det svårt att föra en seriös debatt, varför jag endast hänvisar till min insändare 18 januari, vari jag presenterar elprisstatistik från SCB. UN underkänner och smutskastar också mina källor: Energiforsk, Svenska Kraftnät och en mängd experter. Detta i sina försök att få de höga elpriserna helt oberoende av de skandalösa S/MP-märkta kärnkraftsnerläggningarna

Tillsätt en haverikommission för att utreda hur myndigheter och politiker, i total avsaknad av konsekvensanalys, kunde montera ner det svenska tidigare så stabila elsystemet. Ställ politiker och myndighetspersoner till ansvar för den nationella skada de med berått mod orsakat oss alla, i ”klimathotets” namn.

Ernst Herslow, Hästveda

Annons
Annons
Annons
Annons