Annons

Hög tid för en fast läkarkontakt till alla skåningar

Idag saknar mer än var fjärde skåning en fast läkarkontakt. Alltför många som söker sig till vården möter ett nytt ansikte varje gång de kommer till sin vårdcentral.
Kristdemokraterna • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Erika Heil Utbult och Per Einarsson (KD).
Erika Heil Utbult och Per Einarsson (KD).Foto: Pressbild, Simon Berneblad

Det skapar otrygghet för patienten och dubbelarbete för läkaren. Nu är det hög tid att öka takten på arbetet med att införa en fast läkarkontakt till alla skåningar. Därför föreslår Kristdemokraterna i Region Skåne ett konkret mål att 90 procent av alla skåningar ska få en fast läkarkontakt under nästa mandatperiod.

En fast läkarkontakt är avgörande för att komma till rätta med bristerna i den nära vården. Det handlar om att få en bättre tillgänglighet och en vård med hög kvalitet där läkaren känner sin patient och patienten kan känna sig trygg. Idag måste många patienter vid kontakter med vården gång på gång upprepa och redogöra för hela sin sjukdomshistoria. Det säger sig själv att det blir både ineffektivt och försvårande. Det läggs onödigt mycket tid på dessa möten som skulle kunna användas betydligt bättre. Det finns också stora brister i samordningen mellan vård och omsorg framför allt för särskilt utsatta patientgrupper som till exempel multisjuka med begränsad förmåga att själva söka vård, personer med funktionshinder eller psykisk ohälsa och personer i riskzonen att utveckla eller förvärra en kronisk sjukdom. För att hjälpa dessa grupper på bästa sätt är det nödvändigt att bygga en relation mellan läkare och patient, och de bör därför prioriteras för att få en fast läkarkontakt. Bättre kontinuitet minskar riskerna för patienterna och ger en god och säker vård.

”I riktlinjerna har kraven på att vårdcentralerna ska kunna erbjuda en fast läkarkontakt skärpts något för varje år, men nu är det hög tid att arbetet växlas upp.”
Annons

En fast läkarkontakt skulle också minska oro från patientens sida, vilket i sin tur leder till färre onödiga akuta besök och telefonkontakter. Det blir också en bättre och roligare arbetssituation för läkaren som blir mindre splittrad, slipper dubbelarbetet och kan lägga mer effektiv tid och fokus på sin patient. Något som verkligen behövs idag om vi ska kunna locka fler läkare till primärvården.

Under mandatperioden har små steg i rätt riktning tagits. I riktlinjerna har kraven på att vårdcentralerna ska kunna erbjuda en fast läkarkontakt skärpts något för varje år, men nu är det hög tid att arbetet växlas upp. Det behövs skarpa förslag som motiverar vårdcentralerna att ge alla sina listade patienter möjlighet att välja en egen läkare.

För att läkarna på vårdcentralerna ska få en skälig arbetsbörda är det viktigt att sätta ett listningstak, alltså en gräns för hur många patienter som ska vara listade på varje läkare. Detta är också viktigt för att säkerställa att varje patient får den vård de har rätt till.

För att det ska bli möjligt med en fast läkarkontakt till alla skåningar behövs också fler specialistläkare i allmänmedicin som vill arbeta och stanna kvar på vårdcentralerna. Här har viktiga steg tagits under mandatperioden genom att antalet utbildningsplatser för blivande specialister i allmänmedicin har ökat. Platserna har varit efterfrågade och flera specialister kommer snart att ha slutfört sin utbildning. Därmed finns alla förutsättningar att uppnå målet med en fast läkarkontakt till 90 procent av alla skåningar. Det ska vara lika självklart att känna till namnet på sin läkare som på sin frisör.

Per Einarsson (KD), regionråd och gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne

Erika Heil Utbult (KD), andranamn i valet till regionfullmäktige för nordöstra valkretsen

Annons
Annons
Annons
Annons