Annons

Hög tid för grundläggande förändring av vår skola

Vi säger så vackert, att i vårt framtida Bromölla så prioriterar vi våra barn och ungas personliga utveckling. Vi säger också att vi ska ge barnen en bra start i förskolan och goda förutsättningar i skolan. Detta är något som alla partier säger sig stå bakom men varför lyckas vi inte att uppnå ett bättre resultat för våra barn?
Utbildning • Publicerad 14 januari 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skolan måste ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov.
Skolan måste ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov.Foto: Alexander Olivera/TT

Vi kan läsa i Kristianstadsbladet att skolchefen konstaterar att det finns en trend i att skol- och läsresultaten har sjunkit i Bromölla. Styrets ordförande i utskottet, Samuel Hammerå (V), konstaterar att ”dippen varit störst hos flickorna” och att ”detta måste vi följa upp innan vi kan avgöra var vi behöver sätta in åtgärder”.

Vi har hört liknande uttalande under en lång tid och vi anser att det nu är dags för en grundläggande förändring. För att lyckas med våra barns utveckling så vill vi garantera dem en bra och likvärdig utbildning men då måste vi förändra vårt nuvarande förhållningssätt. Vi kan inte fortsätta att göra likadant som vi gjort tidigare om vi vill få till stånd ett förändrat resultat idag och inte möjligtvis i morgon.

Annons

Vi menar att elevernas behov måste vara i fokus och våra insatser måste anpassas till varje barn och elevs förutsättningar. Vi vill skapa lärmiljöer som underlättar varje barn och elevs utveckling så att de får den bäst möjliga starten i livet. För att kunna lyckas med detta så måste vi sätta tillit till våra duktiga och professionella medarbetare då det är de som ska möjliggöra resultatet.

”Det är ju självklart att en likvärdig skola inte innebär att undervisningen ska utformas på samma sätt för alla elever eller att skolans resurser ska fördelas lika mellan alla elever.”

Vi vill införa en mål- och tillitsbaserad styrning som förutom att vi sätter elevernas behov i fokus visar tillit till våra medarbetare genom att vi tillsammans utvecklar barnens lärmiljöer. För det är ju självklart att en likvärdig skola inte innebär att undervisningen ska utformas på samma sätt för alla elever eller att skolans resurser ska fördelas lika mellan alla elever. Skolan måste ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Elever ska bli utmanade utifrån sina behov och detta i rätt tid.

Vilka insatser ser pedagogerna behövs i just sin klass? Dessa behov utgör grunden för våra insatser. De områden som vi själva har lyft fram är att vi vill satsa på att:

  • Det finns fler pedagoger i skolans miljö.
  • Skolan, klassrummet och pedagogiken ska alltid utgå från elevens behov.
  • Medel ska finnas för att förbättra skolmiljön.
  • Kamerabevakning ska vara möjligt inom skolans område.
  • En plan för ordning och reda i skolan ska tas fram.
  • En speciell satsning på lärarna ska göras.
  • Läx- och läshjälp ska finnas för alla.
  • Vi gör riktade insatser på rörelse och trygghet.
  • Det görs en särskild satsning på skolornas lokala elevhälsa.
  • Vi har en lovskola för de som behöver komma i fatt.

Vi prioriterar våra kärnverksamheter, före allt annat, och vi avsätter riktade resurser för dessa satsningar.

Allt detta borde vara självklart för alla politiker oavsett parti men ändå befinner vi oss där vi är. Vi vuxna måste se våra barns utveckling som det absolut viktigaste på alla plan i vårt samhälle och vi måste därför skapa de förutsättningar som krävs för att de ska klara sig väl i sin kommande vuxenvärld och arbetsliv.

Åtgärder är endast en del i att förbättra resultaten i skolan, det viktigaste är att vi hela tiden fokuserar på att möta behoven och dessa ska vi fånga genom nära samverkan med medarbetarna i skolan men också med barnen och föräldrarna. Vi ska ge våra barn och ungdomar det de har rätt till. Goda förutsättningar för ett gott liv skapas genom att möta och tillgodose barnets individuella behov och färdigheter.

Moderaterna i Bromölla

Mikael Efverman

Linda Wefring

Joachim Bengtsson

Annons
Annons
Annons
Annons