Annons

Högerstyret monterar ner vården i östra Skåne

Högerstyret i Region Skåne genomför nu stora nedskärningar i vården i östra Skåne. Från Arkelstorp i norr till Köpingebro i söder planerar högerpartierna att lägga ner mottagningar och riva upp redan beslutade satsningar.
Regionpolitik • Publicerad 10 juni 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Invånarna i östra Skåne betalar lika mycket i regionskatt som alla andra, men högerpartierna tycker uppenbart inte att vi ska ha rätt till samma vård som alla andra.
Invånarna i östra Skåne betalar lika mycket i regionskatt som alla andra, men högerpartierna tycker uppenbart inte att vi ska ha rätt till samma vård som alla andra.Foto: Johan Nilsson/TT

Tillgången till vård i östra delarna av Skåne är redan idag bristfällig. Nu ska östra Skåne även ta smällen av högerstyrets politik. Det visar högerpartiernas ointresse för att hela Skåne ska leva. Det är djupt orättvist. Invånarna i östra Skåne betalar lika mycket i regionskatt som alla andra, men högerpartierna tycker uppenbart inte att vi ska ha rätt till samma vård som alla andra.

Nedskärningarna i östra Skåne har duggat tätt sedan M, SD, KD och L vid årsskiftet bildade ny majoritet. I april bestämde de att Arkelstorp inte skulle få tillbaka den distriktssköterskemottagning de blivit lovade 2021.

Annons

I maj rev de upp förra årets beslut om att öppna en offentlig vårdcentral i Simrishamn, och samtidigt avslogs vårt förslag om att stoppa stängningen av kvälls- och helgmottagningen i Sjöbo. Då meddelade högerstyret också att de till sammanträdet i juni planerar att stänga vårdcentralsfilialerna i Hästveda och Köpingebro, samt lägga ner vårdcentralen i Degeberga och ersätta den med en filial. Samma öde gick nyligen Capios vårdcentral i Gärsnäs till mötes.

Högerstyret motiverar sina nerdragningar med att det saknas pengar och att det är svårt att rekrytera personal. Men att pengar saknas beror på att de själva beslutat om en budget som förutsätter nedskärningar. Vad gäller personalförsörjningen måste man ställa sig frågan vad det beror på. Alliansen hade makten förra mandatperioden och nu styr Tidöpartierna. Dagens ledning kan därför inte undfly ansvaret för den personalpolitik som lett till de här problemen. Istället för att erbjuda personalen bättre villkor har de år efter år tyngt ner dem med stora sparbeting. Resultatet har blivit att fler vårdarbetare än någonsin säger upp sig, framför allt sjuksköterskor. Det man sår får man skörda.

”Först lägger de ner verksamhet och skyller på att förutsättningarna är för dåliga. Men när vi föreslår att man i så fall ska förbättra förutsättningarna, då säger de nej till det också.”

Personalförsörjningen i östra Skåne är en utmaning, men när styret hela tiden försöker hantera den genom att backa undan, centralisera och lägga ner verksamhet så riskerar de att bara såga av grenen vi alla sitter på. Om fler ska vilja bo och arbeta i östra Skåne måste tillgången till alla former av samhällsservice, även primärvård, bli bättre. Inte försämras ytterligare. Dagens nedläggningar riskerar att leda till morgondagens kompetensförsörjningsproblem.

Socialdemokraterna föreslog nyligen att primärvårdsnämnden skulle göra en översyn av både de ekonomiska villkoren för att driva vårdcentraler i östra Skåne och vilka åtgärder som krävs för att förbättra förutsättningarna att rekrytera och behålla personal. Tyvärr röstade högerpartierna ner förslagen.

När Region Skåne bildades var alla partier överens om att det var av yttersta vikt att värna god samhällsservice i hela Skåne. De skillnader i förutsättningar som finns mellan de olika delarna i Skåne var man helt överens om skulle i möjligaste mån utjämnas. Det är denna princip som Tidöpartierna nu åsidosätter. Först lägger de ner verksamhet och skyller på att förutsättningarna är för dåliga. Men när vi föreslår att man i så fall ska förbättra förutsättningarna, då säger de nej till det också. De boende i östra Skåne förtjänar bättre än så. Behoven av en god och nära vård i östra Skåne borde prioriteras lika högt som övriga Skånes.

Henrik Fritzon (S), gruppledare Region Skåne

Jonas Esbjörnsson (S), gruppledare primärvårdsnämnden

Ewa Phil Krabbe (S), riksdagsledamot Kristianstad

Anna Wallentheim (S), riksdagsledamot Hässleholm

Adrian Magnusson (S), riksdagsledamot Ystad

Annons

Ulrika Tollgren (S), gruppledare Kristianstad kommun

Lena Wallentheim (S), gruppledare Hässleholm kommun

Kevin Rasmusson (S), gruppledare Ystad kommun

Pia Ingvarsson (S), gruppledare Simrishamn kommun

Cecilia Olsson Carlsson (S), gruppledare Sjöbo kommun

Annons
Annons
Annons
Annons