Annons

Höghastighetsbana riskerar lokaltrafik

Lena Wallentheim, S, oppositionsråd i Hässleholm, ställer en fråga den 2/9 till M om höghastighetsbanor, som hon irrelevant kallar stambanor. Jag ska inte lägga mej i diskussionen mellan S och M. Men jag kan inte låta bli att peka på några till synes små men inte oviktig detaljer i inlägget.
Infrastruktur • Publicerad 12 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hur ska Södra Stambanan kompletteras? Är det via ny stambana intill den gamla, eller med höghasstighetsbana?
Hur ska Södra Stambanan kompletteras? Är det via ny stambana intill den gamla, eller med höghasstighetsbana?Foto: Johan Nilsson/TT

Debattören skriver att projektet heter ”i den infrastrukturplan som togs i juni månad, Nya Stambanor”. Men det gör det definitivt inte. I regeringens beslut heter det att ”arbetet med att bygga nya stambanor för höghastighetståg ska fortskrida”. Det kompletta korrekta namnet är alltså ”Nya stambanor för höghastighetståg”. Det återges också på 29 (!) ställen i själva plantexten.

Det är det som i dagligt tal kallas höghastighetsbanor med ett ord som klart belyser vad det är fråga om. Att använda enbart ordet ”stambanor” är ren desinformation, eftersom det är raka motsatsen till höghastighetsbanor. Det kan vara för att avsiktligt missleda väljarna eller också av ren okunskap. Båda är lika allvarligt när man är i Lena Wallentheims ställning.

Annons

Vidare skriver hon att tågen i det nya förslaget ”kommer att kunna köra upp till 300 kilometer i timmen, det vill säga höghastighetståg/snabbtåg”. Hon tycks dra de båda tågslagen över samma kam. Man kan förenklat säga att snabbtåg är upp till hastigheten 250 km/h och höghastighetståg från 250 och uppåt.

All nya större järnvägar i Sverige byggs som snabbtågsbanor för 250 med undantag för Stockholm-Göteborg/Malmö där regeringen uttryckligen beställt ”Nya stambanor för höghastighetståg”. Alltså höghastighetsjärnväg med vissa avsnitt för 250 och andra för 320 km/t.

”Ska den gamla Södra stambanan ensam ta hand det ökande antalet godståg från kontinenten när den nya Tysklandsförbindelsen är klar är risken överhängande att det växande antalet lokal- och regionaltåg får köa för plats på banan.”

En avsevärd skillnad mellan de två bantyperna är att snabbtågsbanorna för 250 också kan ta godståg. Men det kan inte höghastighetsbanorna även om man har den lägre hastigheten.

Lena Wallentheim och hennes parti väljer trots det den senare bantypen för att vinna några några minuters tidsvinst för en liten grupp bråttomresenärer. Trots att det kan ställa till med allvarliga problem för såväl godståg som lokal- och regionaltrafik.

Jag förstår att det är en framgång för bevarande av Skånes natur att Trafikverket åtminstone nu utreder möjligheten att lägga nya spår i anslutning till de gamla. Men om man som S, V, C och MP gör väljer alternativet höghastighetsbana är min bestämda uppfattning att man inte löser de framtida lokala problemen.

Ska den gamla Södra stambanan ensam ta hand det ökande antalet godståg från kontinenten när den nya Tysklandsförbindelsen är klar är risken överhängande att det växande antalet lokal- och regionaltåg får köa för plats på banan. Samtidigt som större delen av höghastighetsbanans kapacitet kommer att ligga outnyttjad eftersom den inte kan ta godståg och avlasta gamla banan.

Håkan Norén, Nyköping, oberoende järnvägsdebattör

Annons
Annons
Annons
Annons