Annons

Högskolans framtid handlar inte om läge

Håkan Pihl och högskolans styrelse är ute på mycket osäker mark när man vill flytta högskolan till en mera central plats, som badhustomten. Tittar man bakåt i tiden så låg högskolan tidigare i C4-gymnasiets lokaler, centralt, varför flyttade man högskolan egentligen? Pihls tanke är inte ny. Man måste se bakåt för att förstå framtiden, annars får man se upp!
Plats för högskolan • Publicerad 22 november 2019
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Håkan Pil, rektor för högskolan hälsar på dåvarande utrikesministern Margot Wallström.
Håkan Pil, rektor för högskolan hälsar på dåvarande utrikesministern Margot Wallström.

Om högskolan finns om tio år beror mera på den pedagogiska kvaliteten och inre arbetsmiljön än dess läge. Hur tänker styrelsen och Pihl arbeta för att utveckla högskolan när det gäller de mellanmänskliga relationerna, det pedagogiska innehållet och den pedagogiska kvaliteten?

Hur skall man arbeta för att rekrytera kompetenta medarbetare som inte kommer i konflikt med högskolans ledning och får dyra avgångsvederlag som kostar skattebetalarna skjortan?

Annons

Högskolans nuvarande placering ute på Näsby kan man inte anmärka på, där finns fantastiska vandringsleder, närhet till naturen som är unik och en utvecklingspotential som är enorm. De flesta läroanstalter kan inte matcha detta fina läge. I Malmö ligger visserligen universitetet centralt i en tråkig stendjungel hoptryckt mellan betonghusen, med dålig storstadsluft. Fy vad tråkigt.

När nya badhuset byggs på Näsby vill högskolan flytta till Tivolibadets tomt.
När nya badhuset byggs på Näsby vill högskolan flytta till Tivolibadets tomt.
”Högskolan ligger också rätt om man behöver bygga ut med nya lokaler och större forskningsinstitutioner.”

I närheten kommer det också att byggas ett hypermodernt badhus som ytterligare skapar attraktionskraft vid dess nuvarande placering. Högskolan ligger också rätt om man behöver bygga ut med nya lokaler och större forskningsinstitutioner. Bygger man högskolan centralt blir det svårt att hitta närliggande byggtomter och hålla ihop institutionerna som behöver samverka för att utvecklas. Var har Kvist och högskolestyrelsen tänkt expandera i framtiden, när badhustomten blir för liten?

Det planeras också nya bostadsområden nära högskolan som kan leda till att både personal och studenter kan bosätta sig i moderna lägenheter nära sin arbetsplats. Kristianstads kommun och högskolans ledning måste vara på kollisionskurs då högskolan vill satsa på pendlare, som betalar skatt i sina hemkommuner, medan kommunen vill att pendlarna stannar, söker jobb och bosätter sig och slutligen blir attraktiv arbetskraft och skattebetalare.

”Jag tror mer på lärosäten utanför stadskärnorna med bra kollektivtrafik, frisk luft och avstressande natur ...”

Kvist måste tänka utanför boxen och vara mera kritisk till nationella nymodigheter, som den just nu populära ”centralistiska flyttvågen” som sveper över landet. Jag tror mer på lärosäten utanför stadskärnorna med bra kollektivtrafik, frisk luft och avstressande natur som ingjuter lugn och harmoni. Kristianstad är en liten stad med mycket korta avstånd, det tar högst tio minuter att åka buss från centralstationen till högskolan. Denna korta bussresa motiverar överhuvudtaget ingen flytt. Hur skall Håkan Pihl göra med de 1100 parkeringsplatserna som finns vid högskolan idag? Var skall man parkera vid en eventuell flytt. Om tanken är att man skall parkera på Naturums parkering blir promenaden lika lång som bussresan, det vill säga tio minuter.

Viktigast av allt, hur blir det med arbetstillfällena på högskolan om den flyttas?

En sak är säker, lokalerna blir ofta mycket dyra och nästan alltid mycket dyrare än budgeten, hur skall detta finansieras?

”Herr Pihl se upp så du inte har hamnar i den klassiska fällan, män som vill bygga ett monument över sig själv.”
Håkan Pihl, rektor för Högskolan Kristianstad.
Håkan Pihl, rektor för Högskolan Kristianstad.

Förmodligen kommer högskolans styrelse att bli tvungen att avskeda medarbetare för att täcka de ökade hyreskostnaderna. Med färre medarbetare blir kvaliteten på utbildningen sämre och högskolan minskar sin attraktionskraft hos de blivande studenterna, lärarna och forskarna. Vad säger de fackliga organisationerna om att flytta högskolan?

Jag hoppas att politikerna säger vad de anser bäst, så vi röstberättigade vet hur vi skall rösta. Gärna innan beslut fattas om högskolans framtid. Herr Pihl se upp så du inte har hamnar i den klassiska fällan, män som vill bygga ett monument över sig själv.

Hur ser högskolan ut om 10-30 år? Hur många professorer finns det? Hur ser kvaliteten ut? Vilken forskning ligger i framkant? Vilka utbildningar kommer att erbjudas? Hur stora utrymmen behöver forskningen i framtiden?

Bengt Nilsson

Fjälkinge

Annons
Annons
Annons
Annons