Annons

Hur många bryr sig om några få minuters tidsvinst?

Mårten Nobin (C) undrar i en debattartikel 26/2 vart vi är på väg när det gäller stambanan Hässleholm–Lund.
Järnvägen • Publicerad 12 mars 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Insändarskribenten upplever inte att problemet på järnvägen är mellan Hässleholm och Stockholm, utan tidsvinsterna finns att göra mellan Hässleholm och Lund, om fler spår läggs här.
Insändarskribenten upplever inte att problemet på järnvägen är mellan Hässleholm och Stockholm, utan tidsvinsterna finns att göra mellan Hässleholm och Lund, om fler spår läggs här.Foto: Johan Nilsson/TT

Han redogör på ett bra sätt för den aktuella problematiken kring detta järnvägsavsnitt. Det verkar som om de som vill ha tåg som kör i 320 km/h och de som vill ta i anspråk värdefull åkermark och naturskog är inne på villospår.

Hur skall de då kunna växlas in på rätt spår igen? Det bästa vore om de beslutande förstod att en stor del av befolkningen i Skåne tycker att nuvarande bansträckning skall rustas upp och nuvarande stationer skall behållas. Jag antar att få människor är beroende av de få minuter som kan tjänas in genom höghastighetståg och istället bara vill komma tryggt fram till färdmålet.

”Flera gånger har det varit förseningar och det är inte så uppmuntrande att bli sittande utanför Sösdala i timmar på grund av signalfel när man har en mötestid i Lund att passa.”
Annons

Under riksdagsåren åkte jag tåg Hässleholm–Stockholm fram och tillbaka och för det mesta fungerade det utmärkt. Däremot har jag de senaste åren haft anledning att bekymra mig över tågen Hässleholm–Lund. Flera gånger har det varit förseningar och det är inte så uppmuntrande att bli sittande utanför Sösdala i timmar på grund av signalfel när man har en mötestid i Lund att passa.

Hade det funnits flera spår så borde det fungerat bättre.

Mårten har rätt när han uppmanar infrastrukturministern att växla upp från ord till handling och inse vad tågresenärer och invånare runt järnvägen önskar. Då finns det förutsättningar för att hamna på rätt spår inför framtiden. När det ändå skall satsas mera pengar på järnvägar så finns det ytterligare ett projekt som bör prioriteras och det gäller dubbelspår Hässleholm–Kristianstad.

Lars-Ivar Ericson (C), kandidat i regionvalet

Annons
Annons
Annons
Annons