Annons

Hyresakuten: En nödvändig räddningsplanka för hyresgäster i ekonomisk kris

Hyresgästföreningens senaste lägesrapport visar tydligt att den ekonomiska situationen för många hyresgäster är mycket ansträngd.
Bostad • Publicerad 11 april 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Politiken har varit inriktad på att kompensera villaägarna, men också hyresgästerna behöver ett extra tillskott.
Politiken har varit inriktad på att kompensera villaägarna, men också hyresgästerna behöver ett extra tillskott.Foto: Janerik Henriksson/TT

Löneökningar på flera år har ätits upp av inflation och höga hyror, vilket har gjort det svårt för hyresgäster att få ekonomin att gå ihop. Samtidigt som politiken har varit inriktad på att kompensera villaägare, har hyresgästerna stått utanför. Det är dags för politikerna att ta ansvar och införa en Hyresakut för hyresgäster som har svårt att betala hyran.

Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot Sveriges hyresgäster. Många är oroliga för att inte kunna betala hyran, skuldsätta sig eller till och med bli hemlösa. För att dämpa krisens konsekvenser och minska risken för hemlöshet och livslångt utanförskap föreslår vi inrättandet av en statlig fond – en Hyresakut – för hyresgäster som behöver extra tillskott till hyran.

Annons

Hyresakuten tar sin utgångspunkt i bostadsbidragets konstruktion, men med vissa avgörande skillnader. Vi dubblar inkomstgränserna så att fler hushåll har möjlighet att få bidrag, och vi öppnar upp för att alla olika typer av hushåll, inte endast unga under 29 år och barnfamiljer, utan bidraget ska kunna komma pensionärer och familjer som i dagsläget inte får ekonomin att gå ihop till del.

”Vi uppmanar politikerna att ta ansvar och införa en Hyresakut för att stödja hyresgäster som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation.”

Ansökan och utbetalning ska ske månatligt så länge krisen pågår. Det är en extraordinär åtgärd för att hantera den uppkomna pris- och utgiftschock som drabbat de svenska hyreshushållen. Många yrkesarbetandes löner och ersättningsnivåer räcker helt enkelt inte till längre.

Hyresgästföreningen vill klargöra att vi inte lanserar en Hyresakut utan föreslår en Hyresakut som skulle innebära inrättandet av en statlig fond för hyresgäster som har svårt att betala sin hyra. Vi uppmanar politikerna att ta ansvar och införa en Hyresakut för att stödja hyresgäster som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation.

Vi är övertygade om att införandet av en Hyresakut skulle göra stor skillnad för många hyresgäster runt om i Sverige. Det skulle bidra till att minska risken för hemlöshet och livslångt utanförskap och ge hyresgäster trygghet i en ekonomiskt orolig tid. Vi hoppas att politikerna tar vårt förslag på allvar och ser till att hyresgästerna inte står utanför i den ekonomiska krisen.

Liz Jönsson, regionordförande Hyresgästföreningen Norra Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons