Annons

I Skåne trängs 9 100 jobb bort av piratkopiering och förfalskning

Vi lever i en tid som präglas av osäkerhet, med krig i Europa och en epidemi som nyligen tog slut. Då finns goda skäl att stimulera ekonomin, så att åtminstone jobbtillväxt och välståndsskapande kommer i gång.
Arbetsmarknad • Publicerad 5 april 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nima Sanandaji och Sara Lindbäck.
Nima Sanandaji och Sara Lindbäck.Foto: Pressbild

I det sammanhanget är det viktigt att förstå att ekonomin blir alltmer kunskapsbaserad, och därför blir det också allt viktigare att skydda inte bara fysiskt ägande utan också immateriella värden.

Skåne är en kunskapsbaserad ekonomi, där företagen i stor utsträckning förlitar sig på immateriella värden. Totalt finns det drygt 157 000 jobb i regionen, i företag som är intensivt beroende av olika former av immateriella värden. Företagen som är särskilt beroende av patent, copyright, designrättigheter och varumärken bidrar varje år med 136 miljarder kronor till brutto regional produkten i länet.

Annons

Men samtidigt finns också ett omfattande problem med piratkopiering och förfalskning. Det är tyvärr vanligt att företagens utsätts för immateriella intrång – i form av plagiering och piratkopiering. Det är något som drabbar många företag i industrin, vars design och patent kopieras illegalt. Men också de som producerar till exempel dataspel, musik och film – i dessa branscher är det som skapas huvudsakligen digitalt, och därför särskilt utsatt för piratkopiering.

Sydsverige har en stark kunskapsintensiv industri, många företag i varumärkesberoende handel, samt dessutom styrkor i IT/teknologi samt kunskapsintensiv tjänstesektor. I dessa delar av näringslivet finns stort antal företag och anställda vars arbete är intensivt beroende av skyddet för immateriella rättigheter. Regionens ställning som kunskapsekonomi undermineras av piratkopiering och plagiering, och effekten är att intäkterna till kriminella organisationer ökar samtidigt som de legala jobben slås ut.

”Då ska man komma ihåg att risken för att utsättas för plagiering och piratkopiering är påtaglig för många mindre företag, och är en av anledningarna till att nyföretagandet i kunskapsintensiva sektorer hämmas.”

En ödesfråga för näringslivet idag är skydd mot kriminalitet, och då behövs skydd för såväl det fysiska som det immateriella ägandet. Det är förstås en fråga för åklagare och polisen, men även regionala näringslivskontor kan spela en roll i att stödja företagen – inte minst de mindre företagen – i hur de kan skydda sina immateriella värden. Vår förhoppning är att detta också lyfts fram regionalt.

Ambitionen att fortsätta utveckla Skåne som en kunskapsekonomi finns, och betoning sätts på värdet av att nya företag som är fokuserade på kunskap startas. Då ska man komma ihåg att risken för att utsättas för plagiering och piratkopiering är påtaglig för många mindre företag, och är en av anledningarna till att nyföretagandet i kunskapsintensiva sektorer hämmas. Småföretagen som utsätts för immateriella intrång har ofta inte de resurser som krävs för att hävda sig mot de kriminella, och hela affärsmodellen kan urholkas på grund av intrång i immaterialrätten. Att lyfta upp vad regionen kan göra för att stärka de små och växande kunskapsföretagen, så att deras utsatthet mot immateriella intrång minskar, är en nödvändig förändring för att fortsätta utveckla Skåne som en kunskapsregion.

Nima Sanandaji, författare av Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region 2022

Sara Lindbäck, Rättighetsalliansen

Annons
Annons
Annons
Annons