Annons

Ibland måste hjärnans insikt och hjärtats vilja skiljas åt

Vill börja med att tacka Lars Ivar (Lasse) för det fina arbete han gjort i Västra Vrams pastorat. Lars Ivar har varit och är en uppskattad person när han gör sina besök i Äsphults och Linderöds församlingar. När Lars Ivar tjänstgjorde här, för cirka 25 år sedan, såg medlemsantalet och med det intäkterna, annorlunda ut än idag. På den tiden bodde prästerna i prästgården, idag är båda parter i en prästfamilj arbetande och därmed styr deras liv var de bosätter sig, skriver Marie K Persson, ordförande i kyrkorådet, och Catrin Sundelius, kyrkoherde, i ett svar till Lasse Ericson (28/4).
Kyrkan • Publicerad 2 maj 2020
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Västra Vrams kyrka.
Västra Vrams kyrka.Foto: Tommy Svensson

Kyrkan har alltid varit i förändring och så även nu, vi har fyra uppgifter att uppfylla och det är gudstjänst, mission, undervisning och diakoni och detta är vårt uppdrag. Jag ser inte fastighetsförvaltning i detta uppdrag. Däremot har vi som pastorat, förutom uppdraget, ett mycket stort ansvar att förvalta våra medlemmars pengar och det innebär att jobba med realistisk budget och jobba för en långsiktig hållbar ekonomi.

Fullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och kyrkoherde måste fatta de svåra besluten som innebär att man ibland måste skilja på hjärnans insikt och hjärtats vilja. Ibland är det roliga beslut där hjärta och hjärna kan följas åt och ibland tråkiga beslut där hjärta och hjärna måste välja olika vägar och ja, vi jobbar alla ideellt vilket innebär att ingen har någon egen vinning av de besluten utan de beslut vi fattar är med målet att det skall gynna våra medlemmar och det vi kan erbjuda dem.

Annons

När det gäller det ideella arbetet så har även det förändrats, många församlingar slåss med minskad ideell arbetskraft då många idag har arbeten utanför hemmet och är engagerade på flera ställen. Det innebär en större arbetsbörda för de som jobbar i församlingarna. Likaså innebär det att något församlingshem, till exempel Östra Vrams församlingshem som användes vid sju tillfällen på tolv månader, inte används i den utsträckningen som tidigare utan står mestadels tomma.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation vilket innebär att alla beslut som fattas är demokratiskt framröstade och inte offentliga förrän protokollen justerats, detta gäller även stiftets protokoll. Alla som bor i pastoratet är alltid välkomna att kontakta någon av fullmäktiges ordförande, kyrkorådets ordförande eller kyrkoherden i pastoratet.

Marie K Persson

Kyrkorådets ordförande

Catrin Sundelius

Kyrkoherde i Västra Vrams pastorat

Annons
Annons
Annons
Annons