Annons

Inga färdiga svar om Glashyttan

Kenth Olsson kräver svar om Glashyttans framtid. Tyvärr måste jag fortsätta att göra honom besviken.
Glashyttans framtid • Publicerad 27 september 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Camilla Palm (M) har inga färdiga svar om Glashyttan.
Camilla Palm (M) har inga färdiga svar om Glashyttan.Foto: Simon Rehnström

Jag har inget färdigt svar att ge eftersom jag inte vill föregripa vare sig de sakkunnigas arbete eller de demokratiska processerna genom att fritt dela mina personliga önskningar och visioner.

Som privatperson eller som oppositionspolitiker kunde jag ha känt mig fri att önsketänka. Som politiskt ansvarig måste jag däremot ta hänsyn till en hel mängd ekonomiska och praktiska realiteter.

Annons

Kommunen har under många år har köpt upp byggnader på Kollekullaområdet i Åhus för att möjliggöra bygget av ett attraktivt bostadsområde. Ett viktigt mål är också att skapa en välkomnande entré till Åhus med en väl fungerande trafiklösning.

För det krävs en helhetslösning, där alla upptänkliga aspekter behöver vägas in i en detaljplan, som kan prövas och beslutas i demokratisk ordning. I den processen blir även Åhusborna delaktiga.

Studio Glashyttans konstnärliga gärning är absolut värd att minnas och bevara, men om det bäst låter sig göras genom en bevarad byggnad vill jag låta vara osagt innan det finns mer fakta på bordet.

Byggnadens status och förutsättningarna för området som helhet behöver klargöras och olika alternativ behöver prövas. Utredningarna i detaljplanearbetet är till för att ge vägledning för beslut.

I slutändan måste visioner alltid vägas mot värdet för skattebetalarna.

Camilla Palm (M)

Annons
Annons
Annons
Annons