Annons

Ingen överraskning av den offentliga vården har längst köer

Sjukvården har i stort sett överallt långa köer. Problemen beror på personalbrist och att den befintliga personalen har mycket svårt hinna med sitt arbete och slits ut av all övertid.
Sjukvård • Publicerad 10 september 2022 • Uppdaterad 16 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Köerna är långa i den offentliga vården.
Köerna är långa i den offentliga vården.Foto: Gunnar Lundmark / SvD / TT

De dåliga arbetsförhållandena leder till att alltfler lämnar sitt vårdyrke. Vad detta beror på diskuteras allt intensivare.

Sjukvård utförs i vårt land i flera parallella organisationer som rekryterar medicinsk personal.

Annons

Först och störst är den offentliga sjukvården, lasarett och vårdcentraler. Den måste vara tillgänglig alltid, dag och natt, årets alla dagar. Det leder till arbetstider för personalen innefattande helger och nätter, svårigheter med semesterförläggning och skyldighet arbeta övertid, när så erfordras.

Privat sjukvård anordnas på några lasarett och många vårdcentraler. Här finns betydligt större möjligheter lägga ut arbetstider i förhållande till personalens önskemål eftersom verksamheten sker efter med regioner ingångna avtal. Lönenivån är oftast högre än i offentlig verksamhet.

”Det är mycket tydligt att den offentliga sjukvården har sämst löner, de är ju så många, och absolut sämst arbetsförhållanden såsom arbetstider med mera.”

Helt privat sjukvård i något mindre omfattning där natt och helgtjänstgöring förekommer endast om ägarna vill åta sig detsamma. Bättre löner och arbetstider än i offentlig verksamhet.

Nätläkarvård. Helt privat ofta utan avtal med region. Fri prissättning för patienter utanför egna regionen. I bland finns avtal med regionen. Goda villkor för personalen.

Bemanningsföretag rekryterar även medicinsk personal. Oftast högre löner och bättre arbetsvillkor.

Företag som utför skönhetsoperationer. Mycket goda löner och arbetsvillkor.

Försäkringsbolag som anordnar sjukvård enligt egna principer, kallat sjukvårdsförsäkring, där patienterna garanteras vård inom dagars eller möjligen någon veckas väntetid. Goda löner och arbetstider enligt personalens villkor.

Således rekryteras medicinsk personal i minst 7 olika former eller verksamheter. Det är mycket tydligt att den offentliga sjukvården har sämst löner, de är ju så många, och absolut sämst arbetsförhållanden såsom arbetstider med mera.

Om det nu ligger en god portion sanning och fakta i redovisningen ovan, är då någon överraskad av att den offentliga sjukvården saknar personal och följaktligen har långa köer?

Torsten Jeppsson

Annons
Annons
Annons
Annons