Annons

Ingen tvingas flytta – men gränser justeras

Svar på insändaren ”Brukare tvångsförflyttas – nej, nu får det vara nog”.
Hemtjänst • Publicerad 1 december 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nicolaj Håkansson, verksamhetschef hemtjänst i Kristianstads kommun, bemöter kritiken.
Nicolaj Håkansson, verksamhetschef hemtjänst i Kristianstads kommun, bemöter kritiken.Foto: Bosse Nilsson

Med anledning av att de formuleringar som används i insändaren kan missuppfattas vill jag först och främst klargöra för alla tidningsläsare: Inga kunder inom hemtjänsten tvingas att byta bostad.

En annan sak som behöver klargöras är hur vi arbetar kring larm. Vi har inte speciell larmpersonal som sitter i beredskap på kontoren utan larmen sköts av samma personal som sköter omsorgen hemma hos våra kunder. Normalt sett svarar vi på ett larm genom att ringa upp eller besöka kunden för att få veta vad som hänt. Under samtalet gör vi en bedömning av vilken typ av hjälp kunden behöver, av vem och hur fort. Medarbetarna som svarar på larmet kan befinna sig alltifrån inne i grannhuset till ett par mil bort. Om en kund har ramlat blir det högt prioriterat.

Annons

Det som är den viktigaste faktorn för en trygg omsorg i sammanhanget, både för den som larmat och övriga kunder, är att personalen har tid. Det behöver finnas en balans mellan antalet kunder, deras behov och våra personalresurser. Var personalens kontor ligger och vilken enhet de tillhör är mindre väsentligt.

De förändringar som vi nu gör hänger just ihop med att se till att hemtjänsten i Vä ska ha tillräckligt med tid att kunna ge god och säker omsorg. Det handlar också om medarbetarnas arbetsmiljö.

I Vä har antalet kunder med stora behov ökat så mycket att vi inte längre klarar att hantera det inom enheten. Samtidigt har Åhus enhet kapacitet att ta emot fler kunder.

Vi har fördelat nytillkomna kunder i sydöstra Vä-området till Åhus hemtjänstenhet efterhand när det har varit möjligt, men det har tyvärr inte räckt. För att säkerställa kvalitén för kunderna har vi därför nu även fördelat om några befintliga kunder som bor geografiskt nära Åhus. En liknande justering har gjorts mellan hemtjänsten i Färlöv/Önnestad och Allön/Hammar.

På kort sikt innebär det att kunderna får lära känna ny personal, men på lång sikt blir det tryggare både för individen och alla andra kunder.

”Insändaren gör det tydligt att vi misslyckats med vår interna kommunikation kring syftet med denna förändring. Det är något vi måste lära av och bli bättre på.”

Varför bemannar vi då inte istället upp hemtjänsten i Vä? Det beror på att vi förbereder inför nya arbetssätt som kommer införas under nästa år. Vår personal kommer framöver att arbeta i två sorters team: ett team som specialiserar sig på omsorg och omvårdnad och ett team som arbetar med servicetjänster som städ, tvätt och handling. Målet är att det ska bli högre kvalitet på de insatser vi gör. Som kund kommer du också få ökad kontinuitet kring vilken personal som kommer hem till dig. Alla kunder har fått ett brev med information om denna förändring och mer information kommer efterhand.

En förutsättning för att det nya arbetssättet ska fungera väl är att alla enheter är av rimlig och någorlunda jämn storlek. För stora enheter innebär ohållbara arbetssituationer. I samband med att vi börjar arbeta i omsorgs- och serviceteam kommer vi därför att behöva justera gränser mellan fler hemtjänstenheter. Justeringarna mellan Vä och Åhus, liksom mellan Färlöv/Önnestad och Allön/Hammar, blev det första steget i detta eftersom situationerna blev akuta där.

Insändaren gör det tydligt att vi misslyckats med vår interna kommunikation kring syftet med denna förändring. Det är något vi måste lära av och bli bättre på.

Till sist några ord om klimatkonsekvenser. Hemtjänsten har arbetat med optimering av körsträckor i flera år. Vi har också bytt ut vår fordonsflotta efterhand till att bli alltmer miljöanpassad. Därmed inte sagt att vi inte kan bli bättre. Men att denna förändring skulle få negativa konsekvenser för miljön är inte självklart för mig. Inför liknande förändringar tidigare, där läget inte varit akut, har vi gjort testkörningar. Vi har då inte kunnat se några sådana försämringar. Vi har helt enkelt hittat nya sätt att optimera körningen, vilket är ambitionen även denna gång.

Nicolaj Håkansson, verksamhetschef hemtjänst, Kristianstads kommun

Annons
Annons
Annons
Annons