Annons

Inget förvånar längre när det gäller dagens skola

Det är säkert många som förfasar sig efter Kb/NSk:s artikel om situationen i våra skolor. Speciellt då de som inte är direkt involverade i dagens skola och ett mindre förfasande från de som antingen nu jobbar i skolan eller som har gjort det.
Kaoset i skolan • Publicerad 11 maj 2024 • Uppdaterad 12 maj 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skoluniformer och att reglerna efterlevs, gör susen för skolan, anser skribenten.
Skoluniformer och att reglerna efterlevs, gör susen för skolan, anser skribenten.Foto: Hasse Holmberg / TT

Det är så här verkligheten ser ut i alltför många skolor idag. Artikeln visar att mellan 2022/2023 gjordes det 929 anmälningar om hot och våld och att 33 procent gäller lågstadiet och 14 procent förskolan ger tydliga signaler om att något är allvarligt fel. Att det är 21 grund- och förskolor som inte gjort någon anmälan alls, tyder på att det i tidigare nämnda siffror kanske även döljer sig ett mörkertal om ännu fler kränkningar och incidenter, men som inte anmälts. Som jag förstår det finns inte heller gymnasieskolorna med i denna undersökning.

13 av 929 anmälningar som gjorts, har bedömts som allvarliga, övriga mindre allvarliga. Bland dessa mindre allvarliga finns bland annat dödshot och knivhot! Vilket för mig är fullständigt ”uppåt väggarna.”

Annons

Hur har det kunnat bli så här? Orkar man inte?, Vågar man inte stå upp för de riktlinjer man själv varit med om att skriva? Eller vad beror det på? Om jag ser tillbaka på min egen skola i mellanstadiet så hade könsuttryck och hot liknande de som artikeln ger exempel på, inneburit att jag förmodligen skickats ut i omloppsbana kring jorden av min mellanstadielärare! På den tiden (60- 70-tal) hade läraren en helt annan roll och makt och det är inte tillbaka till den tiden jag vill, men jag ifrågasätter varför ”pendeln” har tillåtits att svänga fullt ut åt andra hållet och istället gett eleverna makten.

Om man tittar in på skolornas respektive hemsidor så finner man sida upp och sida ner med prydliga dokument där det mycket tydligt står vad det är man ska arbeta mot när det gäller hot, våld samt kränkande behandling.

”Arbetet med aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande genom ett fortlöpande arbete i fyra steg, undersöka, analysera, åtgärda samt utvärdera och följa upp. I detta arbete ingår även att ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier.”

”Alla tillbud och händelser med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas, vare sig de är allvarliga eller inte. Det är arbetsgivaren som gör detta i samråd med skyddsombudet och den drabbade. Det ska anmälas som tillbud eller olycksfall.”

Mina tankar för att få till en bättre fungerande skolmiljö är följande: Inför skoluniform så slipper vi mobbning gällande klädsel. Följ de regler som finns på skolans hemsida, kalla förälder till skolan när elev missköter sig (det är i första hand föräldrars uppgift att uppfostra sina barn), skapa mindre undervisningsgrupp för de elever som stör i klassrummet.

Ge pedagogen möjlighet att tillrättavisa exempelvis genom att tillåtas lyfta ut elev som stör (utan att pedagogen riskerar uppsägning).

Hoppas att svaret på mina funderingar inte landar i att det inte finns resurser för exempelvis fler elevassistenter. Kommunen verkar ju ha obegränsade resurser när det gäller att köpa ut enhetschefer och andra och det till stora kostnader, så ekonomiska resurser verkar det finnas.

Johnny Hansson

Hammar

”Inför skoluniform så slipper vi mobbning gällande klädsel. Följ de regler som finns på skolans hemsida, kalla förälder till skolan när elev missköter sig”
Annons
Annons
Annons
Annons