Annons

Inte regeringens fel att omprövningen av vattenkraften havererat

Regeringen skall inte skuldbeläggas för att omprövningen av vattenkraften har havererat.
Vattenkraft • Publicerad 8 juni 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Småskalig vattenkraft är en viktig resurs, resonerar skribenterna.
Småskalig vattenkraft är en viktig resurs, resonerar skribenterna.Foto: Sofia Åström

För att kunna skapa goda förutsättningar för våra vattenmiljöer är det avgörande att ta helhetsgrepp på vad som är påverkat och av vad, samt hur detta kan åtgärdas. Därtill konsekvensanalyser som beskriver vad och vilka som påverkas. Svepande formuleringar och överdrifter gynnar inte vattnets invånare. Ålar ”strimlas” inte i turbiner, i synnerhet inte i de mindre vattenkraftverken, för där släpps i allmänhet mycket vatten förbi turbiner vid ålens nedströmsvandring.

Värdet av småskalig vattenkraftsel för säkerhet och trygghet har visat sig mer betydelsefull än vad vi insåg innan Ukraina-krigets hemskheter. Att genomföra en seriös genomgång och analys blir därför allt viktigare. Elsystemnyttor måste bedömas tillsammans med biologiska värden och lokal utveckling. Om man återigen bara utgår från ett av värdena i vattnet så riskerar vi att hantera biologisk mångfald med enstaka arter i stället för hela ekosystem. Till ekosystemet ingår självfallet även de människor som lever och verkar i vattnen och dessas närhet.

Annons

Inom Svensk Vattenkraftförening, som organiserar många små kraftverksägare, ser vi fram emot sakliga och seriösa samarbeten för att skapa så goda villkor som möjligt för våra vattens innevånare. Här måste man genomföra det lokalt så att varje område får maximal nytta av åtgärderna. Det finns inga generella åtgärder som gäller för alla vattendrag, eftersom varje vattendrag eller vattendragavsnitt är unikt och måste behandlas så.

Vi önskar att regeringens paus av omprövningarna för moderna miljövillkor resulterar i rättssäkra och förutsebara processer. Att rättsprocesserna blir så tydliga och ”enkla” att vi kan ägna oss åt praktiska åtgärder för vattnets liv i stället för administration och processer. Vi har ärvt våra vatten av våra förfäder och ska lämna vidare dem till efterlevande i så gott skick som möjligt.

Vattendirektivet från EU definierar arbetet med våra vatten som kontinuerliga förbättringar, vilket vi välkomnar. Falska anklagelser och diffusa utsagor kan inte bidra till seriösa dialoger och successiv utveckling.

Det förändringsarbete som regeringen gör nu är helt nödvändigt för att omprövningen skall gå att genomföra utan förlust av vitala samhällsnyttor. Om skulden skall läggas på någon, så är det myndigheterna som övertolkat vattendirektivet. Myndigheterna underlåter dessutom att följa politikens direktiv att alla undantag som EU-rätten ger skall nyttjas. Detta är den främsta anledningen till att omprövningen har havererat.

Gustaf Hellström

Bertil Trobro

Erik Sjölander

Svensk Vattenkraftförening

”Ålar ”strimlas” inte i turbiner, i synnerhet inte i de mindre vattenkraftverken, för där släpps i allmänhet mycket vatten förbi turbiner vid ålens nedströmsvandring.”
Annons
Annons
Annons
Annons