Annons

Invandrare måste ta ansvar för sin integration

”Ändrar man sin åsikt när man inte längre styr” undrar Axel Johnsson angående Hässleholms integrationsstrategi i NSk 26/1. Axel verkar inte vara fullt informerad om överenskommelsen mellan SD, M, och KD.
Invandring • Publicerad 5 februari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det går att försörja sig på ekonomiskt bistånd i årtionden, även om det inte är meningen konstaterar skribenten.
Det går att försörja sig på ekonomiskt bistånd i årtionden, även om det inte är meningen konstaterar skribenten.Foto: Mats Holmertz

Den innebär att inga förändringar i integrationsstrategin görs förrän efter 2023, i väntan på nya politiska nämnder och rikstäckande förändringar.

Du nämnde att ”det ställs exempelvis redan idag krav för att få rätt till ekonomiskt bistånd”. Ja, förvisso är det sant, men faktum är att det är möjligt att försörja sig på ekonomiskt bistånd i årtionden, även om det är tänkt som ett tillfälligt stöd. Men viktigare är de krav jag förespråkar för framgångsrik integration.

Annons

En klar process med en start och ett mål. Start vid beviljad flyktingstatus och mål vid svenskt medborgarskap, där full tillgång till välfärd ges vid medborgarskap. Vägen till medborgarskapet bör innebära krav på individen att hitta motivationen att integreras som den främsta drivkraften. Motivation uppnås genom att uppfylla tydliga delmål som språkinlärning och samhällsförståelse med hjälp av de verktyg samhället bistår med. Individen bör visa motivation att integreras, genom att uppfylla delmål.

Det blir därigenom avgörande att förstå och anpassa sig till svenska kulturella och normativa skillnader. Många som kommer hit är inte motiverade till assimilation, vilket skapar en klyfta där de bor i Sverige men mentalt är kvar i sitt hemland. Detta försvårar deras fulla identifikation med Sverige och utveckling av lojalitet med sitt nya hemland.

Många invandrare känner sig därför marginaliserade, fångade i en föråldrad vänsterliberal offerkofta. Detta är en konsekvens av att välfärdsförmåner ges utan motsvarande förpliktelser, vilket underminerar deras värde och förhindrar fullständig integration. Individens rätt att själv välja sitt ansvar för integration, både fysiskt och mentalt, är väsentlig.

Människor måste därför ges chansen att ta ett eget ansvar. Ingen blir nämligen integrerad mot sin vilja. Man kan bara integrera sig själv. Därför fungerar inte den integrationspolitik som aldrig låter människor ta av sig offerkoftan. Samma gäller den integrationsstrategi du och styret röstade igenom den 16 januari.

Jens Lindholm SD

Andre vice ordförande arbetsmarknadsnämnden

”Många invandrare känner sig därför marginaliserade, fångade i en föråldrad vänsterliberal offerkofta.”
Annons
Annons
Annons
Annons