Annons

Koldioxid är bra för hela mänskligheten

De senaste 30 åren har gasen koldioxid framställts som farlig med risk att orsaka en global katastrof. Men den är livets ursprung och dess förutsättning.
Livets förutsättning • Publicerad 25 januari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Koldioxid är människans bästa vän. Minskar halten i luften, ökar svälten i världen.
Koldioxid är människans bästa vän. Minskar halten i luften, ökar svälten i världen.Foto: Andreas Hillergren/TT

Med energi från solen i en process som kallas ”fotosyntes” omvandlar växterna luftens koldioxid till de kemiska föreningar som bildar deras vävnader. Samtidigt frigörs syre, som vi människor och alla djur behöver för att andas. Växterna blir mat för djuren och oss människor. Vi består alltså mest av koldioxid och vatten.

För att leva behöver vi energi, som vi får genom att ”förbränna” maten med det syre vi andats in, så att den omvandlas till koldioxid i utandningsluften. När djur och växter dör och senare förmultnar, förbränns vävnaderna av luftens syre, så att koldioxid bildas igen. Att det handlar om ”förbränning” märks tydligt, om man räfsar ihop nyklippt gräs i en hög och låter den vara ett par dar. Inne i högen blir det varmt. Koldioxid går alltså runt i Livets alla skeden, vilket kallas ”kolcykeln”.

Annons

Notera att kolet i stenkol, olja och naturgas inte kan delta i livets kolcykel förrän de bränts upp och bildat koldioxid. Koldioxid är således växternas viktigaste näring. I kommersiella växthus sprutar man in koldioxid, så att halten där blir 2 – 4 gånger så hög som utanför växthusen. Då växer det snabbare och skördarna blir större.

Högre halt i luften har naturligtvis samma effekt utanför växthusen. Sedan 1950 har halten i luften stigit med cirka 35 procent. Det har bidragit till att världens skördar av spannmål har trefaldigats enligt FAO, FN:s Food and Agriculture Organization.

Därmed har andelen ”extremt fattiga” av världens befolkning minskat från 75 procent 1950 till 10 procent 2015 enligt Världsbanken. De som svälter idag, är vanligen offer för inbördeskrig, inte för klimatförändringar.

Den höjda halten av koldioxid i luften har alltså varit välgörande för hela mänskligheten. Skulle vi lyckas minska halten i luften, står det klart att skördarna skulle minska och antalet svältande skulle öka. Det är inte en spådom eller datorsimulering. De är enkel aritmetik. Vill vi verkligen ha det så?

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

”Sedan 1950 har halten i luften stigit med cirka 35 procent. Det har bidragit till att världens skördar av spannmål har trefaldigats”
Annons
Annons
Annons
Annons