Annons

Kommunal kötthalveringsplan behövs mot torka och klimatkaos

Maj präglades av extrem värme och torka. Skogsbränder har rasat och det råder eldningsförbud på många ställen.
Publicerad 31 maj 2018 • Uppdaterad 1 juni 2018
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I den extrema värmen i maj har många skogsbränder flammat upp.
I den extrema värmen i maj har många skogsbränder flammat upp.Foto: Anna Hållams/TT

Extremväder blir allt vanligare och klimatet seglar upp som vår tid stora ödesfråga. Eftersom animalier står för en mycket stor del av hushållens växthusgasutsläpp är det hög tid för kommunpolitikerna i Kristianstad att fastställa en handlingsplan för halverad köttkonsumtion till 2030 som en rad tunga organisationer föreslår.

Annons

Tyvärr passerar det vi ser nu in i trenderna med den globala uppvärmningen. Det blir varmare, regnar vid fel säsonger och vi får mindre tillgång till vatten. Det säger Johanna Alkan Olsson, miljö- och klimatforskare vid Lunds universitet, i en artikel i Svenska Dagbladet.

Koldioxidhalten i atmosfären överskred i april i år 410 miljondelar vilket är betydligt mer än 350 miljondelar som av många betraktats som gränsvärdet för att undvika en framtida klimatkatastrof.

Klimatupphettningen försvårar allvarligt produktionen av livsmedel på grund av torka och ostadigare väder som orsakar översvämningar och stormar. Det driver upp matpriserna vilket hindrar spridningen av mat till de allra fattigaste. De har inte råd att äta sig mätta och får inga pengar över till hälsovård och utbildning.

Enligt rapporten "Feeding a Thirsty World" från Stockholm International Water Institute kan på 40 års sikt nästan alla behöva bli vegetarianer om en katastrofal global livsmedelsbrist och matkris ska förhindras.

Animalier orsakar enorma mängder växthusgasutsläpp. I en ny klimatrapport ”Att se hela bilden” från Stockholm Environment Institute (SEI), genomförd på uppdrag av Världsnaturfonden, framgår det att livsmedel står för ungefär 30 procent av de svenska hushållens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. Två tredjedelar av dessa utsläpp beräknas komma från kött, mejerivaror och fisk.

Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling, VRHU, uppmanar till en politik för kraftigt minskad köttkonsumtion, där upphandling av mat är ett synnerligen viktigt verktyg. VRHU vill se konkreta åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser från produktionen av animalier och som minskar konsumtionen av de animalieprodukter som har mest negativ påverkan på klimatet.

Svensk mat- och miljöinformation och Världsnaturfonden vill se ett politiskt mål om en halvering av köttkonsumtionen till 2030. Det är en högst rimlig målsättning som även kommunpolitikerna i Kristianstad bör ställa sig bakom om de menar allvar med sina höga klimatambitioner.

Jonas Paulsson

Köttfri måndag

Annons
Annons
Annons
Annons