Annons

Kommunalråden, klimatplanen och den omdebatterade färsen

”Om världen ska hålla jordens upphettning vid 1,5 grad måste utsläppen upphöra helt om 6 år och 240 dagar, räknat utifrån modellerna i IPCC:s rapport ’Global Warming of 1,5°C’ från 2018. Det är en närmast ofattbar politisk utmaning.”
Äldremat • Publicerad 1 juni 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Patrik Selander och Aranya Tapzai på äldreboendet Sjögläntan i Vinslöv lägger upp maten, bland annat den omtalade köttfärslimpan.
Patrik Selander och Aranya Tapzai på äldreboendet Sjögläntan i Vinslöv lägger upp maten, bland annat den omtalade köttfärslimpan.Foto: Marika Höghäll

Citat ovan är från SVT nyheter utifrån rapporteringen om den aktuella klimatforskningen. Det innebär att alla måste bidra, även med politiskt ledarskap i Hässleholms kommun. Hässleholm är nu en av de sämre kommunerna i landet, och föll 55 placeringar i senaste jämförelsen.

Kommunalråden vill inte anta förslaget till Energi- och klimatplan eftersom den innehåller ordet sojafärs. Sojafärs nämns i ett räkneexempel under rubriken Konsumtion/Inspiration för att visa hur många kilo kött som åtgärden skulle kunna minska. Men det är inte ett förslag på åtgärd utan bygger på redan fattade politiska beslut. Man får anta att måltidsverksamheten regleras av Inköps- och upphandlingspolicy och riktlinjer, fastställt av Kommunstyrelsen 2020-05-20, och Måltidspolicyn (fullmäktige 2015-05-25). Dessa innehåller båda mål om att miljö- och klimatmål såväl som hälsomål ska uppnås och är alltså sedan länge beslutade.

Annons

Konsumtionen av nötkött i Sverige har ökat med 40 procent sedan 1990 (Naturvårdsverket). Dagens äldre har alltså haft en betydligt lägre köttkonsumtion under sina levnadsår än dagens.

”Det är inte ens dåligt ledarskap. Det är destruktivt ledarskap som är kostnadsdrivande och ger en ineffektiv verksamhet.”

Hanna Nilsson (SD) säger att matvete och rotfrukter som ersätter en del i köttfärsen ”strider mot allt vi står för. Våra äldres mat ska inte offras i Sveriges regerings hysteri med klimatmål.” Söker man recept för köttfärs på nätet innehåller i princip alla någon form av inblandning. Måltidspersonal säger att köttfärs utan den här inblandningen blir torr och smaklös. De recepten har alltså inget med klimatåtgärder att göra utan det är så man alltid har gjort.

Hanna Nilsson (SD) hyser alltså sådant motstånd mot att minska klimatpåverkan att hon vill ge de äldre sämre, torr och smaklös kost. Det är direkt farligt att med sådana kommunalråd.

Moderaternas Lars Johnsson vill inte anta planen trots att det uttryckligen står att den bygger på redan fattade beslut. Moderaterna hindrar på det sättet kommunens tjänstepersoner att göra sitt jobb. Det är inte ens dåligt ledarskap. Det är destruktivt ledarskap som är kostnadsdrivande och ger en ineffektiv verksamhet.

Det finns tydliga målsättningar för samhället med miljö- och klimatmål, en förbättrad och jämlik hälsa och att bidra till att uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål. Det finns också ekonomiska mål, som en god ekonomisk hushållning och att använda resurserna på ett effektivt sätt. I det arbetet finns i princip inga målkonflikter, utan insatserna stöder varandra. Däremot finns målkonflikter mellan arbetet med att uppnå de uppsatta målen och ren politisk populism. Moderaterna och Sverigedemokraterna ger oss väljare här ett tydligt besked om vilken väg de väljer. Utan opposition från socialdemokraterna, vilket också noteras.

Peter Groth, för Hållbara Hässleholm

Annons
Annons
Annons
Annons