Annons

Kommunen måste agera mot bilismen

Biltrafiken måste minska i genom att vi ändrar vårt beteende och planerar samhället smartare.
Utsläpp och buller • Publicerad 20 januari 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bilköer rondellen vid Härlöv/Slättängskolan i Kristianstad.
Bilköer rondellen vid Härlöv/Slättängskolan i Kristianstad.Foto: Tommy Svensson

Naturvårdsverket menar att biltrafiken måste minska genom att vi ändrar vårt beteende och planerar samhället smartare.

En global forskarkår är enig om att utsläppen av växthusgaser måste ner radikalt. Kristianstad kommuns klimatstrategi talar om att vi måste gå mot ett mer transportsnålt samhälle och kommunens trafikplan talar om att kraftigt minska biltrafiken. På ledarplats i Kristianstadsbladet talas det om att minska biltrafiken i städerna.

Annons

Det handlar inte bara om utsläppen av växthusgaser. Bullret från bilarna är ohälsosamt, partiklar från däcken likaså, nästan en tredjedel av ytan i våra tätorter går åt till bilarna samtidigt som vägarna skapar barriärer för människor och natur.

Botemedlen mot detta bilberoende samhälle som vi måste ifrån är flera. Ett starkare lokalsamhälle där barn kan gå i skola utan att behöva skjutsas dit, ett grundläggande affärsutbud i tätorterna som gör att man inte behöver köra bil för att handla, kraftigt utbyggd kollektivtrafik som passar alla samt sist men inte minst en storsatsning på det billigaste, miljövänligaste och mest hälsosamma trafikslaget: cykling.

Tätorterna behöver bindas samman med cykelinfrastruktur av hög kvalitet och god tillgänglighet. Skolorna behöver bli fredade från biltrafiken så att barnen kan cykla dit. Cyklar behöver kunna ställas tryggt på olika destinationer utan risk för att bli stulna.

Vi har oerhört goda förutsättningar för en omställning. Avstånden är korta och landskapet är lämpligt för cykling. Med elcykel avverkar man utan vidare två mil i enkel riktning till vardags, det har många upptäckt med stor glädje.

Så, alla vet att något måste göras och åtgärderna är möjliga, inte utopier. I många europeiska städer av olika storlek har det satsats på bilfria innerstäder för ökad handel och trivsel.

Cykelinfrastrukturen har moderniserats och fått sig ett kraftigt lyft. Samtidigt är läget i Kristianstad tvärtom. Utsläppen från privatbilismen är den enskilt dominerande källan av växthusgaser i kommunen och har ökat på senare år på grund av ökad

bilkörning. Politiker skär i investeringsanslagen till kollektivtrafik och cykelinfrastruktur med mer än hälften samtidigt som de helhjärtat verkar för utökad framkomlighet för bilen på olika sätt.

Inte minst med planerade ombyggnader vid Vilan, Härlöv och Långebro som skulle skapa en fyrfilig autostrada av buller och smuts rakt genom staden.

Det är svårt att förstå varför politikerna i Kristianstad kommun går emot etablerad vetenskap och expertkunskap. När en global pandemi drabbar Kristianstad så gör politiker och förvaltningar allt och mer därtill i kampen mot den. När vi har en global klimatkris och en ohälsoepidemi så låtsas politikerna som att det är dåligt väder.

Varför detta strutsbeteende?

Annons

Kristianstad kommun ska inte rädda världen, men vi måste ta vårt ansvar i saken. Ett ansvarstagande som börjar med politiska beslut och som leder till handling.

Tomas Stanislawski

för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Annons
Annons
Annons
Annons