Annons

Kommunpolitiker i Skåne: Ställ inte kärnkraft mot vindkraft

Industrins klimatomställning gör att Sveriges elanvändning väntas öka snabbt och dubbleras inom 20 år. Det ökade elbehovet bekräftas av politiker i Skåne.
381 av 441 kommunpolitiker i länet (86 procent) bedömer att elbehovet inom kommunen ökar de närmsta fem åren, enligt Demoskops politikerpanel 2022.
Energipolitik • Publicerad 5 november 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Daniel Badman, vd, Svensk vindenergi
Daniel Badman, vd, Svensk vindenergiFoto: niklas palmklint

Det har aldrig funnits fler anledningar att bygga ny elproduktion: skenande elpriser, Rysslands energikrig och industrins klimatomställning. Många av politikerna tror att deras kommun får svårt att möta framtidens elbehov. Detta anses göra det svårare för företag och industri som vill etablera sig i kommunen. Många politiker ser också en risk för dyrare elpriser.

Därför är det logiskt att 45 procent av Skånes kommunpolitiker var positiva till ny vindkraft i den egna kommunen, medan bara 33 procent var negativa. Det bådar gott inför den fortsatta klimatomställningen och utbyggnaden av vindkraft. Det finns dock ett stort hinder. Bland de som var negativa till vindkraft är det vanligaste skälet att de hellre satsar på andra energislag, vilket normalt syftar på kärnkraft.

”Elbehovet ökar så mycket att det finns utrymme för alla kraftslag som är konkurrenskraftiga.”
Annons

Det är både olyckligt och felaktigt att olika kraftslag ställs mot varandra. Elbehovet ökar så mycket att det finns utrymme för alla kraftslag som är konkurrenskraftiga. Vindkraften är dock det enda kraftslag som kan byggas ut så snabbt och mycket som krävs för att förse industrin med grön el till konkurrenskraftiga priser. Att rakt av säga nej till ny vindkraft är detsamma som att säga nej till industrins klimatomställning, och att samtidigt säga ja till ett ökat elpris.

I Demoskops enkät fick politikerna också ange vad som skulle göra dem mer positiva till ny vindkraft i sin kommun. Många vill att kommunen får ekonomisk ersättning av staten, till exempel genom att fastighetsskatten från vindkraften flyttas från stat till kommun. Andra vill att företagen som bygger vindkraften erbjuder lokalinvånare att bli delägare och att företag som bygger vindkraft ökar sitt ekonomiska stöd till näraliggande samhällen.

Kommunpolitikernas svar bidrar till utvecklingen i vindkraftsbranschen. Tidig och bra lokal dialog med närboende och kommunen är ett prioriterat område för Svensk Vindenergi och våra medlemsföretag. Tillsammans kan vi underlätta för elektrifieringen och klimatomställningen genom att snabbt bygga ut elproduktionen.

Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi

Annons
Annons
Annons
Annons