Annons

Koncensus är en unik verksamhet – och den behövs

Nu de närmsta dagarna diskuteras Koncensus verksamhet inom omsorgen då ett nytt avtal ska tecknas som ger förutsättningar för att bedriva verksamheten. Koncensus är en träffpunkt och kursverksamhet för personer med fysisk funktionsnedsättning som startade 1 maj 1999, skriver Marianne Eriksson och Kristina Lindbåge (S).
Omsorgen • Publicerad 1 april 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En av Koncensus populära kurser är fotokursen, här på uppdrag i Hälsoträdgården.
En av Koncensus populära kurser är fotokursen, här på uppdrag i Hälsoträdgården.Foto: Tommy Svensson

Det fanns ett stort behov av någon form av sysselsättning ett ställe att mötas på för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Dagar fyllda med ensamhet och sysslolöshet gjorde att man tappade funktioner och behövde mer hjälp vilket i sin tur ledde till att den personliga friheten blev begränsad.

Koncensus växte fram som ett samverkansprojekt mellan Kristianstads kommun, Folkuniversitetet, Region Skåne och allmänna arvsfonden. Verksamheten var tänkt att ge personer i arbetsför ålder möjlighet till ett aktivt liv, personlig utveckling och social gemenskap. Med andra ord en meningsfull vardag.

”Trots att kommunen under dessa 20 år vid ett flertal tillfällen tvingats till besparingar har vikten av Koncensus inte varit en delad politisk fråga, utan verksamheten har fått förutsättningar att bedrivas.”
Annons

Att vara en del av ett sammanhang, att få känna sig behövd och betydelsefull är viktigt för oss människor som sociala varelser. Det är hälsofrämjande för både kropp och sinne att delta i verksamhet där du behövs och får gemenskap.

2019 firade Koncensus 20 år, sedan ett antal år är det Kristianstads kommun och Folkuniversitet som driver verksamheten. Trots att kommunen under dessa 20 år vid ett flertal tillfällen tvingats till besparingar har vikten av Koncensus inte varit en delad politisk fråga, utan verksamheten har fått förutsättningar att bedrivas.

”Att spara på förebyggande insatser och människors hälsa ger ökade kostnader någon annanstans i omsorgens verksamhet.”

Besöker man Koncensus möter man deltagare som utifrån sin förmåga deltar i olika aktiviteter. Det är en kreativ verksamhet som sprudlar av engagemang och glädje för både deltagare och medarbetare. Deltagarna beskriver verksamheten som skillnaden mellan ensamhet och social gemenskap, man blir bekräftad, man är saknad när man inte kommer. Man upplever att man har en meningsfylld vardag, en känsla av sammanhang.

Spara inte bort Koncensus genom ett sämre avtal än tidigare. Att spara på förebyggande insatser och människors hälsa ger ökade kostnader någon annanstans i omsorgens verksamhet.

Ge istället Koncensus möjlighet att fortsätta som idag.

Marianne Eriksson (S)

Kristina Lindbåge (S)

Annons
Annons
Annons
Annons