Annons

Konsten att hantera de fyra räknesätten i Osby kommun

Återigen har vi i härvarande tidning kunnat läsa om samhällsbyggnadsenhetens tillkortakommanden i Osby kommun.
Budget • Publicerad 4 maj 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
För tredje gången måste upphandlingen göras om rörande skola och idrottshall i Killeberg. Vart är vi på väg? frågar sig insändarskribenten.
För tredje gången måste upphandlingen göras om rörande skola och idrottshall i Killeberg. Vart är vi på väg? frågar sig insändarskribenten.Foto: Arkivbild

Det är tyvärr inte första gången detta sker, mera regel än undantag, och som vanligt på skattebetalarnas bekostnad, och till eventuell glädje enbart för spaltutrymmet i denna tidning. Man frågar sig osökt vart vi är på väg och inte minst varför.

I denna omgång är det upphandlingen av ny skola och idrottshall i Killeberg som måste göras om för tredje gången. Och återigen är det samhällsbyggnadsenheten med Lotte Melin i spetsen som är ute och reser. Allt kan väl inte bero på slumpen eller otur?! Uppenbarligen har man en inkompetent ledning, vad gäller såväl politiker som tjänstemän härstädes. Att till exempel det lägsta anbudet ligger 20 miljoner kronor över den budgeterade kostnaden på 25 miljoner kronor, det vill säga 80 procent över, synes märkligt för en lekman.

Annons

En av ordföranden krystad förklaring, om att orsaken är att tidsramen satts för kort, är svår att förstå. Detta är egentligen självmål, enär det är kommunen självt och dess samhällsbyggnadsenhet som bestämt tiden och utarbetat underlaget för upphandlingen, som nu måste göras om. Detta kostar naturligtvis såväl pengar som tjänstemannatid, även om kommunen betraktar personalkostnaderna som fasta och därför negligerbara. Och har kommunen det minsta grepp om oron i världen, och därmed förenad inflation och byggkostnadsutveckling är det svårt att förstå, hur man kan tro, att det är möjligt, att genom en tidsutdräkt åstadkomma en lägre kostnadsbild.

”Har kommunen verkligen den kompetens som krävs för att utarbeta anbudsunderlag inklusive att göra realistiska kostnadsuppskattningar för planerade åtgärder.”

Man frågar sig osökt: Har kommunen verkligen den kompetens som krävs för att utarbeta anbudsunderlag inklusive att göra realistiska kostnadsuppskattningar för planerade åtgärder.

Att utforma kommunala upphandlingsunderlag synes ofta, rent generellt, överstiga den kommunala kompetensen vad gäller såväl politiker som tjänstemän. Måhända har Osby kommun alltför mycket besmittats av angränsande Älmhults kommun, som måst göra fyra upphandlingar av samma skolskjutsar, som ändå i slutändan blivit åtta miljoner kronor dyrare än det antagna anbudet och samtidigt betydligt dyrare än vad de tidigare entreprenörerna krävt.

Olle Nilsson, opolitisk sanningssägare

...

Lotte Melin (C), svarar på kritiken.
Lotte Melin (C), svarar på kritiken.Foto: Magnus Wahlström

Svar direkt: Det är helt rätt som du skriver Olle Nilsson.

Givetvis är de kraftigt ökade priserna och bristande tillgång, med långa leveranstider på byggmaterial, en starkt bidragande orsak till de höga anbuden i förhållande till budgeterade medel.

Detta missades i artikeln i Norra Skåne.

Budgeten, på 78,5 miljoner, för dessa byggnationer lades fast 2019 av kommunfullmäktige. Men vi vet alla vad som har hänt framför allt det sista halvåret, med kostnadsökningar.

Vad gäller idrottshallen har vi nu tagit in pris på en något större och fullvärdigare hall än vad som var aktuellt då, detta har också påverkat de anbud vi fått in något.

Annons

Det som gör att jag inte enbart vill hänvisa till inflationen är att vi på det tredje objektet i Killeberg, förskola med kök och matsal, har fått in ett fullgott anbud inom budgeterade medel.

Jag vill inte tro att du, Olle Nilsson, tycker att Osby kommun ska lägga upp 38 miljoner över budget utan en ordentlig analys.

Lotte Melin, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Osby

Annons
Annons
Annons
Annons