Annons

Köp inte närodlade lögner om KLF:s silobygge!

KLF önskar som bekant uppföra en större silobyggnad i Åhus hamn och av ansökan framgår att man är så angelägen, att man inte drar sig för att komma med falska uppgifter om hur mycket den skulle påverka omgivningen.
Åhus hamn • Publicerad 6 maj 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skuggor från den tänkta silon på julafton, respektive en månad före/efter.
Skuggor från den tänkta silon på julafton, respektive en månad före/efter.Foto: Privat

De flesta uppgifter i en ansökan av detta slag, till exempel om buller och damm, är tyvärr svåra att kontrollera i förväg varför det i princip går att anpassa ansökan till vad som kan tänkas godkännas. Siffrorna bygger nämligen typiskt på teoretiska modeller och alla avvikelser kan bortförklaras med hänvisning till oundvikliga skillnader mellan modell och verklighet. Det värsta som kan hända är att man åläggs en mindre sanktionsavgift varefter verksamheten kan fortsätta bullra och damma som förut.

Ett undantag är dock skuggor som kan beräknas med ganska enkla medel. Det har dock inte hindrat KLF att i sin ansökan redovisa rent hittepå. Det är förvånansvärt enkelt att se eftersom (1) skuggornas längd påstås vara desamma oavsett tidpunkten på dagen, (2) skuggornas längd är kraftigt underdriven och (3) bilderna visar skuggor som inte ens kan finnas då tidpunkterna är före soluppgång respektive efter solnedgång.

Annons

Beträffande den första punkten vet alla att skuggorna i verkligheten är längre på morgonen, kortare mitt på dagen och längre på kvällen. Beträffande den andra punkten visar KLF skuggor som går en bit över gatan men som i verkligheten blir nästan 250 meter långa. Att det är så, kan den som läst gymnasiematematik på naturvetenskaplig eller teknisk linje räkna ut med hjälp av lite trigonometri och de siffror KLF själva ger. (Jag förklarar gärna om någon så önskar.) Beträffande den tredje punkten är det uppenbart för alla att det inte går att tala om solskuggor om solen inte ens är uppe.

”Av bilderna framgår att påverkan inte vid någon tidpunkt begränsas till ”tvärs över gatan” utan att skuggorna sträcker sig över flera kvarter. Att KLF inte önskar visa detta är lätt att förstå.”

Frågan är då om KLF avsiktligt ljuger eller om man råkat göra fel. Jag noterar då att (a) det handlar om flera bilder, att (b) de valts så att skuggans riktning förefaller korrekt (om solen varit uppe), att (c) alla skuggor har samma längd samt att (d) skillnaderna är till KLF:s fördel. Var och en får döma själv, men jag har svårt att tro att en sådan systematik skulle vara resultatet av en hel serie misstag. I vilket fall kvarstår att ansökan innehåller vad som i vetenskapliga sammanhang skulle kallas förfalskat material.

De verkliga skuggorna under julafton samt månaden före och efter framgår av bifogade bilder. De svarta strecken indikerar skuggornas längd och riktning från soluppgång (längst till vänster) och varje timme fram till solnedgång (längst till höger). Av bilderna framgår att påverkan inte vid någon tidpunkt begränsas till ”tvärs över gatan” utan att skuggorna sträcker sig över flera kvarter. Att KLF inte önskar visa detta är lätt att förstå.

Med tanke på de möjligheter fritidspolitiker realistiskt sett har i att sätta sig in i och kontrollera alla handlingar bygger systemet till viss del på att ansökningar är sanningsenliga. Nu när vi vet att så inte är fallet med silobygget, bör beslutet vara ett enkelt ”Nej, vi köper inte lögner”.

Åke Arvidsson, Åhus

Annons
Annons
Annons
Annons