Annons

Krigsrisken för Sverige ökar kraftigt med Natointrädet

Även om Gay Glans och jag har skilda utgångspunkter angående vår urspårade säkerhetspolitik, så har han i sin insändare den 16/1 många förnuftiga synpunkter.
Natokritik • Publicerad 20 februari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ukrainska soldater i Bachmut som riggar en granatkastare riktad mot fienden en dryg kilometer bort. Skribenten anser att regeringen helt felaktigt gjort Sverige till aktiv fiende till Ryssland.
Ukrainska soldater i Bachmut som riggar en granatkastare riktad mot fienden en dryg kilometer bort. Skribenten anser att regeringen helt felaktigt gjort Sverige till aktiv fiende till Ryssland.Foto: Alex Voronov

Gay är medlem i Svenska Freds. Själv var jag under många år ordförande i Ystads Frivilliga Befälsutbildning (FBU), där jag aktivt engagerade och utbildade mig rörande Sveriges säkerhetspolitik.

Jag håller med Gay Glans när han konstaterar att krigsrisken ”ökade avsevärt när Sverige ansökte om NATO-medlemskap” och ”när USA fick access för kärnvapen på svensk mark.”

Annons

NATO-ansökan innebar att politikerna panikartat övergav vår historiska och framgångsrika alliansfrihet och neutralitet, som bidragit till vår tvåhundraåriga fred. Dessutom övergav vi också den tredje grundstenen i vår säkerhetspolitik - att inte leverera vapen till krigförande länder. Nu avhänder vi oss många av våra avancerade vapensystem till krigföringen i Ukraina. Istället för att undvika konflikt, väljer regeringen att göra oss till aktiv fiende med kärnvapenmakten Ryssland. Detta leder oundvikligen till ökade säkerhetspolitiska risker. Att regeringen dessutom planerar att skicka svenska soldater till Lettland, ökar ytterligare risken för att våra närmaste offras som kanonmat i främmande land.

Gay skriver att ”kriget är också en kraftmätning mellan Ryssland och NATO” och ”efter en kort töperiod vid murens fall visade Nato att deras intention inte var ett fredligt samarbete med Ryssland. Tvärtom passade NATO på att flytta fram sina militära positioner vid Rysslands gränser”.

Detta bekräftas av två forskare vid Försvarshögskolan, som anser att rysk aggressivitet kan ses som ett resultat av att Nato i allt större utsträckning trängt in i Rysslands intressesfär. Forskarna Hagström och Lundborg skrev;

”Ju starkare hotet från väst upplevs, desto mer desperat kan vi anta att Ryssland kommer att agera …”,

Ukrainas planerade Natoanslutning med amerikanska militärbaser nära den ryska gränsen, var en av huvudanledningarna till Rysslands angrepp mot Ukraina.

DCA-avtalet om att upplåta 17 baser i Sverige till amerikansk militär, ökar påtagligt risken att vi blir ett förstahandsmål vid ett krig mellan Nato och Ryssland. Avtalet innebär att vi avhänder oss vår nationella självbestämmanderätt då vi ger USA oinskränkt nyttjanderätt utan bestämmanderätt för svenska myndigheter. USA kan även placera kärnvapenbestyckade missiler på baserna.

Man kan fråga sig om försvarsminister Pål Jonson företräder Sveriges intressen. Han och hans gelikar i Reinfeldts regering var ju de som aktivt skrotade vårt starka totalförsvar. Berodde det på kortsiktigt tänkande eller var det kanske ett sätt att göra oss beroende av Nato?

Vår säkerhetspolitik ska ha som mål att säkra freden i Sverige och förhindra att vi blir en bricka i kampen mellan stormakterna. Neutralitet och ett välrustat nationellt försvar utan USA-kontrollerade militärbaser på vårt territorium, är det bästa sättet att främja avspänningen och säkra freden i Sverige.

Leif Nilsson

Skåning & försvarsvän

”Neutralitet och ett välrustat nationellt försvar utan USA-kontrollerade militärbaser på vårt territorium, är det bästa sättet att främja avspänningen”
Annons
Annons
Annons
Annons