Annons

Kristdemokraterna prioriterar de äldre

Omsorgen om de äldre är och kommer alltid att vara en av Kristdemokraternas viktigaste prioriteringar.
Kristdemokraterna • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Därför vill vi tacka Ingrid Magnusson från SPF i Bjärnum och Skånedistriktet för att hon tar upp denna viktiga fråga i sin insändare till Kb/NSk 2 september.

Alla skåningar förtjänar en god livskvalitet hela livet, och därför behövs en äldrepolitik med helhetsperspektiv, som berör både ekonomi och levnadsstandard, boendefrågor och inte minst äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Kristdemokraterna driver flera viktiga förslag inom alla dessa områden.

Annons

Kristdemokraterna i Region Skåne har länge kämpat för att alla skåningar ska få en fast läkarkontakt på sin vårdcentral. Skånes äldre medborgare ska prioriteras först. En fast läkarkontakt är avgörande för att få bättre tillgänglighet och större kontinuitet i vården på Skånes vårdcentraler och nödvändig för att de ska kunna bli navet i hälso- och sjukvården. Vi har också länge drivit att läkemedelsgenomgångar ska göras kontinuerligt för dem med många läkemedel samtidigt. Fel kombination av läkemedel är en stor fara för äldres liv och hälsa.

I takt med digitaliseringen kommer också ett växande digitalt utanförskap. Kristdemokraterna vill att Region Skåne fattar ett policybeslut att det alltid måste finnas alternativ till digitala tjänster för dem som inte kan ta del av dessa. Kontakterna med vården måste vara enkla och tydliga för alla, digitala när det är möjligt och fysiska när det behövs.

Kristdemokraterna har i riksdagen drivit igenom en handlingsplan för att utrota livmoderhalscancer. En viktig del i handlingsplanen är att kvinnor som idag passerat den övre åldersgränsen för det nationella screeningprogrammet ska bli erbjudna screening. Vi anser även att dagens åldersgräns för mammografin ska bort så att kvinnor över 74 år erbjuds mammografi.

”Kristdemokraterna har under lång tid agerat för att stärka pensionärernas ekonomi.”

Något som alltför sällan uppmärksammas är äldres psykiska hälsa. Bland äldre är depression är 3-4 gånger vanligare än bland yngre. Äldre är också överrepresenterade i självmordsstatistiken. Kristdemokraterna i Region Skåne driver därför bland annat att äldrepsykiatrin i Region Skåne ska byggas ut. I budgetförhandlingarna fick vi igenom närmare 6 miljoner för att starta äldrepsykiatriteam i hela Skåne. Vi vill också dra igång ett regionövergripande arbete tillsammans med kommuner och civilsamhälle mot ofrivillig ensamhet och att samtal om livssituationen ska ingå i de riktade hälsosamtalen för att upptäcka ofrivillig ensamhet.

Kristdemokraterna har under lång tid agerat för att stärka pensionärernas ekonomi. Vi har sänkt skatten för pensionärer fem gånger i regeringsställning, och två gånger genom att få igenom våra förslag till statsbudget i opposition. Vi kommer att fortsätta kämpa för att Skånes pensionärer ska få bättre ekonomi. Vi driver också byggandet av fler trygghets- och gemenskapsboenden för äldre och skärpta språkkrav för personal inom äldreomsorgen parallellt med ökad medicinsk kompetens och bättre arbetsvillkor.

Per Einarsson (KD), regionråd och gruppledare, Kristdemokraterna i Region Skåne

Erika Heil Utbult (KD), kandidat till regionfullmäktige, nordöstra valkretsen

Annons
Annons
Annons
Annons