Annons

Kristendomen handlar om evigheten

Evigheten är en dimension, som det mänskliga förnuftet inte kan fatta. Man förstår ordet, att det handlar om oändlig tid, men inte dess verklighet, dess konsekvens.
Kristendom • Publicerad 19 januari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jesus på korset i Härkeberga Kyrka i Uppland. ”Och tron på honom anges i bibeln, som den enda vägen till frälsning”, säger skribenten.
Jesus på korset i Härkeberga Kyrka i Uppland. ”Och tron på honom anges i bibeln, som den enda vägen till frälsning”, säger skribenten.Foto: Hasse Holmberg

Patrik Jönsson (12/1) tycker att religioner handlar om kort tid. Det är berättigat vad det gäller Islam, som Muhammed stiftade i sina fantasier på 600-talet. Bibelns Gud, den sanne Guden, var till från evighet liksom hans son är enligt bibeln, av fadern ”förstfödd före all Skapelse”, (Kol 1:15 – 16) Guds son, Kristus, sonen är alltså till från evighet, som han själv betygar i debatt med fariséerna: ”förrän Abraham är jag”. Sonen var alltså till och medverkade i skapelsen. På de sex skapelsedagarna skapade Gud himmel och jord och förutsättningar för mänskligt liv på jorden. På andra planeter saknas förutsättning för biologiskt liv. Det har rymdforskningen trots energiskt sökande inte kunnat finna.

”Jihad syns vara främsta drivkraften för Hamas i deras kamp att döda judar och utplåna staten Israel.”

Anledningen till att Jesus långt senare tog mänsklig gestalt och lät sig födas av jungfrun Maria i Betlehem var att han ville frälsa oss från att gå förlorade, eftersom vi har del i Adam och Evas syndafall i lustgården. Enligt bibeln har Gud valt denna frälsningsväg för människorna: Att tro på sonens försoningsdöd på korset för våra synder. Sonen är vägen, sanningen och livet. Och tron på honom anges i bibeln, som den enda vägen till frälsning. Islam anger en annan väg till frälsning, som Ingemar Arvidsson skriver om i ”Snabbkurs i Islam” nämligen Jihad, så kallat heligt krig mot dem som inte tror på Muhammeds Allah.

Annons

Jihad syns vara främsta drivkraften för Hamas i deras kamp att döda judar och utplåna staten Israel. Något som bekräftas av ex-muslimen Omid Pasbakhsh, som växt upp i Iran, men nu är bibellärare i Småland. Han säger att Hamas delar Muslimska brödraskapets motto, som gör gällande bland annat: ”döden för Allahs ära är vår högsta strävan”. Det ses av muslimer som säkraste vägen till paradiset, (enligt Världen idag 23/10/26).

Kristendomen manar i stället till kärlek till medmänniskan oavsett hennes livsuppfattning: Älska din nästa som dig själv – Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Det blir ett tryggt samhälle om detta efterlevs.

Genom hela bibeln går också en röd tråd, nämligen löftet om Guds son, den kommande Messias. Han är förutsagd antingen i klarspråk eller bildspråk av Mose och alla profeterna i gamla testamentet och löftets uppfyllelse genom Guds sons ankomst och hans handlingar och verk beskrivs i nya testamentet av de fyra evangelisterna och i apostlarnas brev.

Paulus upptäckte Bibelns röda tråd efter sin omvändelse från fariséismen, som han förklarar i 1 Kor 2:2. Slutligen anges sonen, som den förste och den siste, begynnelsen och änden i Uppenbarelseboken. Och att om någon tar bort något från bibelns ord eller lägger något till den ska Gud lägga alla de plågor på honom, som är omskrivna i bibeln. Någon motsvarande röd tråd finner man inte i koranen. Tvärtom verkar den ganska rörig. Det framgår också av Arvidssons ”snabbkurs”.

Assar Björkvald

Annons
Annons
Annons
Annons