Annons

Kronfågels fall skedde helt i onödan

Läste häromveckan den utmärkta artikeln om den kommande rivningen av Kronfågels gamla slakteri i Kristianstad. Det finns dock en historia som måste berättas för att få en förklaring till varför det blev som det blev.
Slakteri • Publicerad 21 mars 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten berättar om Kronfågels uppgång och fall i Kristianstad.
Skribenten berättar om Kronfågels uppgång och fall i Kristianstad.Foto: Arkivbild

Under 90 talet jobbade ledningen för Kronfågel hårt med att förbättra djurhållningen efter många larm om salmonella. Det fanns också ett hårt tryck från marknaden att öka utbudet av färska produkter, för att kunna möta en ökad efterfrågan beslöt Kronfågels ledning att starta ett stort investeringsprogram där framför allt Kristianstadsanläggningen skulle rustas för ökad produktion av färska produkter både delar och hela kycklingar.

I stort sett hela anläggningen byggdes om. I samband med den satsningen så flyttade man huvudkontoret för Kronfågel ifrån Stockholm till Kristianstad med start 1998. Alla ledningsfunktioner var samlade i Kristianstad och anläggningen var redo att möta de nya trenderna på kycklingmarknaden. Omsättningen steg för varje år och rörelseresultatet var visserligen på plus men tyngdes ner av de stora investeringarna plus nedläggningskostnaderna för Gärsnäs. Det såg ljust ut för Kronfågel och det fanns en bra kunskap i organisationen hur man skulle möta framtiden. Dessutom hade man ett starkt varumärke.

Annons

Runt millennieskiftet förändrades allt för Kronfågel. Ägarna, LRF ägda Spira, som dittills gett Kronfågel och Scandinavian Poultry relativt fria händer rent operationellt tillsatte en ledning i Spira som aktivt skulle driva ett integrationsprojekt. Syftet var att sammankoppla Kronfågel och det nyförvärvade Samfood. Som ett led i detta fick huvudkontoret för Kronfågel flytta tillbaka till Stockholm och 40 personer fick sluta. Resultatet av detta integrationsprojekt var katastrofala både i form av kompetens som försvann och miljardförluster för ägarna. I spillrorna av detta lyckades Lantmännen komma åt resterna av Spira för en krona. I det köpet ingick Kronfågel och Danpo. Fram till december 2002 hade Kronfågel lyft omsättningen från 0,9 miljarder till 1,3 miljarder och hade i stort sett haft ett nollresultat trots massiva investeringar och turbulens i organisationen. Kronfågel fungerade som bolag trots allt.

I den affären ingick också varumärket Kronfågel bara det värt hur mycket som helst.

Lantmännen hade redan ett stort slakteri i Valla och flyttade därför över volymerna från Kristianstad till Valla. Kristianstadsslakteriet lades ner och en av de största industrisatsningar som någonsin gjorts i Kristianstad gick i stöpet. Jag säger inte att det hade varit annorlunda om Kronfågel fått följa den plan som gjordes upp i slutet av 90 talet men om man jämför med Spiraexperimentet så hade alla andra alternativ varit att föredra. Enligt Svensk Fågel har konsumtionen av kycklingkött fördubblats mellan 2007 och 2022. Med det teamet som fanns på plats i slutet av 90 talet och en långsiktig ägare hade troligtvis anläggningen stått kvar och producerat kycklingprodukter än idag.

Jonas Odhnoff

”Resultatet av detta integrationsprojekt var katastrofala både i form av kompetens som försvann och miljardförluster för ägarna.”
Annons
Annons
Annons
Annons