Annons

Kyrka i strid med sin bekännelse

När Svenska kyrkan i Hässleholm ställer sig som ansvarig för en pridevecka, som med stolthet framhäver homosexuell livsstil, transsexuella ingrepp etcetera går hon emot sin egen bekännelse, som är den evangelisk lutherska. Denna har Bibeln som högsta norm, överställd alla människotankar.
Pride • Publicerad 13 juni 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Svenska kyrkan i Hässleholm arrangerade prideveckan i Hässleholm, med pridepromenad den 4 juni.
Svenska kyrkan i Hässleholm arrangerade prideveckan i Hässleholm, med pridepromenad den 4 juni.Foto: Annika Majak

Det som Jesu apostel Paulus skriver i Rom 1:25 – 28 har sin fulla giltighet också idag. Att fira det bibelordet förkastar som synd kyrkan sker rakt emot kyrkans ordning, som anger Bibeln som sitt första grunddokument. Anders Myhrberg tar på sig ett stort ansvar, som ställer sig bakom prideveckan i synnerhet just vid Pingst enligt artikel i NSk den 31/5.

Vid Pingst ska kyrkan predika om den Helige Ande, som enligt Jesu ord ”ska överbevisa världen om synd” (Joh16:8). Homosexuell utlevnad förkastas redan i GT, 3 Mos 18: 22. Och Jesus sade ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen [...] innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå.”

Annons

Både homosexuella synder och heterosexuella synder behöver bekännas för att bli förlåtna. Därför är det kyrkans uppgift att klargöra vad som är synd. Priderörelsens mantra om ”allas lika värde” förnekas inte i Bibeln. Alla människor är skapade till Guds avbild. Människovärdet förblir intakt även om människan lever homosexuellt.

Det är homosexuell livsstil Bibeln förkastar liksom promiskuös heterosexuell. Priderörelsen är ute för att provocera mot kristen etik och värdegrund. Därför vill man komma in i kyrkor för att profanera kyrkorummet. Det bör de ansvariga för kyrkan inse och därför stänga kyrkan för pride-kampanjer.

Assar Björkvald

”Priderörelsen är ute för att provocera mot kristen etik och värdegrund.”

...

Svar direkt: Det är med stolthet som Svenska kyrkan i Hässleholm arrangerar och firar Pride! Det är helt i linje med församlingens och Svenska kyrkans värdegrund som säger att varje människa är skapad och älskad av Gud såsom hon är. Vi vill verka för en öppen kyrka som är inkluderande, välkomnar mångfald och varje människas rätt att älska vem man vill och vara den man är så länge man behandlar sig själv och sin omgivning med omsorg och kärlek.

Kan vi inte bara vara snälla mot varandra? Livet blir så mycket rikare med ett öppet sinne och hjärta.

Urban Hagberg, vikarierande kyrkoherde i Hässleholm

Annons
Annons
Annons
Annons