Annons

Kyrka och kultur hör ihop

Debatt • Publicerad 19 december 2002

Att värna om kulturen är en viktig uppgift - inte minst i besparingstider. I riksdagens kulturutskott så har centerpartiet lagt fram flera goda förslag på kulturområdet och jag vill här lyfta fram två förslag som gäller sambandet mellan kyrka och kultur. Vårt lands kyrkor har förutom att vara rum för gudstjänst och förrättningar såsom bröllop och begravningar även en kulturhistorisk funktion. Från tidig medeltid har kyrkor byggts i olika stilar och försetts med målningar och inventarier som genom århundraden gett de besökande visuella upplevelser. Turister som besöker vårt land söker sig ofta till våra kyrkor och kyrkorummet står för något fint även för de människor som sällan eller aldrig besöker gudstjänster. Tyvärr så har kyrkans försämrade ekonomi fått följder för underhållet av våra kyrkor. Pastoraten tvekar och måste ibland göra svåra val när det gäller att anslå medel till kyrkobyggnaderna och framtiden är oviss. I Kulturminneslagenär det reglerat att staten betalar ut viss ersättning för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga byggnaderna. Denna kyrkoantikvariska ersättning beslutades i samband med relationsändringen kyrka-stat år 2000 och motivet är att det kyrkliga kulturarvet betraktas som alla svenskars gemensamma kulturarv, inte bara de kyrkotillhörigas. Därför utgår en viss ersättning ur skattemedel. Denna ersättning utgår till och med 2009 och vad som händer efter 2009 är ännu ej bestämt. Eftersom kyrkans ekonomiska situation väsentligt försämrats sedan beslutet om kyrkoantikvarisk ersättning togs anser centerpartiet det angeläget att nu se över möjligheterna att tillskjuta ytterligare medel från staten och att överväga vad som kommer att hända efter 2009. På så sätt får kyrkan, dess anställda och förtroendevalda en bättre beredskap att planera för framtida underhåll av kyrkobyggnaderna. En annan viktig fråga som centerpartiet vill lyfta fram är tv-gudstjänsterna. Dessa ses av många äldre, sjuka och funktionshindrade som av olika anledningar inte kan besöka hembygdens kyrka. Genom församlingssammanslagningarna så har även antalet gudstjänster minskat kraftigt. Detta drabbar framförallt människor som bor på landsbygden som nu fått längre väg till en kyrka med gudstjänst. I denna situation känns det riktigt och viktigt att tv-gudstjänsterna sänds från kyrkorummet och inte från en studio i Stockholm. Sändningarna från olika kyrkor ger tittarna en kulturell upplevelse genom att kyrkobyggnaderna från olika tidsepoker visas och hela landet får tillgång till sändningskyrkans yttre och inre miljö. I centerpartiets kulturmotion finns en vädjan till regeringen att säkerställa så att tv fortsätter att sända gudstjänster från kyrkor och inte från en studio. God kultur har vidd, djup och bredd. Därför anser centerpartiet att kyrkan och kulturen hör ihop. Lars-Ivar Ericson

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons