Annons

Landsbygdens ekonomiska värden underskattas av SD

Landsbygdens dynamik missförstås och dess ekonomiska värden underskattas av ansvarigt SD-kommunalråd i Kristianstad.
Landsbygd • Publicerad 17 februari 2024
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Martin Hallingström Skoglund (S) till höger, när han vid en pressträff presenterade idéer om Barbackaområdet.
Martin Hallingström Skoglund (S) till höger, när han vid en pressträff presenterade idéer om Barbackaområdet.Foto: Simon Rehnström

Det behövs varken spåkula eller sedelpress för att få ihop satsningar på en levande landsbygd för Kristianstads kommun.

Det är välkommet att Ian Fernheden (SD) svarar och öppnar för att diskutera landsbygdssatsningar men hänvisningen som görs till Lex Huaröd är felaktig, förvisso intressant men inte det jag syftat till.

Annons

Familjer har mötts av skepsis när de velat bygga vid guldkornen kring Degebergas vackra omnejd. Även gällande företagsetableringar syftade jag till Degeberga. Jag röjer inte enskilda källor men ansvarigt kommunalråd borde hålla sig uppdaterad kring byggandet på bygden.

Men låt gå, Huaröd är intressant. Ett större villakvarter med inslag av ett par parhus och marklägenheter skulle skapa förutsättningar för inflyttning och förhoppningsvis skolverksamhet och tillväxt för exempelvis Huaröd eller Linderöd. Kanske inte 45 tomtaffärer och det ger kanske inget klirr enligt Fernhedens kalkyl. Men! den samlade värdestigningen som ett 30-tal nyproducerade villor skapar för befintlig omgivning gör att Kristianstads kommun räknar hem detta samhällsekonomiskt, något som Fernhedens omgivning borde kunna förklara.

Att låta marknadslogiken råda och hänvisa privata till att driva processer med detaljplaner, lantmäteri och infrastruktur, för ett sådant försiktigt projekt som ett 40-tal byggrätter går inte ihop. För privata fastighetsutvecklares blir det alltför riskfyllt och den risken behöver delas med kommunen. Några 12-våningshus, likt Fernheden minns från uppväxten i Stockholmsregionen, känns avlägset i Huaröd och aningen malplacerat. Socialdemokraterna menar att det blir inga nya villagator i en ort som Huaröd förrän kommunen driver en sådan agenda.

Kristianstads kommunkoncern kan räkna hem helheten och denna skillnad mellan privata och offentliga vinstmekanismer borde ett kommunalråd förstå. En privat bostadsutvecklare kan inte räkna med samhällsvinsterna och även om lucktomter nämns, det är bra, ger dessa ingen riktig skjuts för den lokalekonomiska kalkylen.

“Har Kristianstad råd att satsa?” frågar sig kommunalrådet. En mer befogad fråga är huruvida kommunen har råd att inte stärka samhällsutveckling på landsbygden.

För att ändå bemöta SD:s fråga så har Kristianstads överskott de senaste 5 åren snittat 4.8 procent. Fjolårets resultat på 2.9 procetn gav på 120 miljoner över det budgeterade överskottet. Dessa överskott hade bland annat kunnat satsas på Basorternas attraktivitet och på samhällsbyggnad.

Pengarna kunde använts till fler händer i vården och till fler vuxna i skolan. Skapat friskare arbetsplatser med högre måluppfyllelse och mindre sjukkostnader. Välfärds och landsbygdssatsningar ger Win/win. Pengarna för utvecklande investeringar finns men Ian Fernheden och hans högerkonservativa styre saknar viljan.

För Socialdemokraterna

Martin Hallingström Skoglund (S)

”Pengarna kunde använts till fler händer i vården och till fler vuxna i skolan.”
Annons
Annons
Annons
Annons