Annons

Låt inte julen handla om att överkonsumera

Likt tidigare år ger julen anledning till att stanna upp och härstädes reflektera över kyrkans och samhällets sätt att fira denna vår största kyrkohögtid. Konkurrensen från Mammons företrädare är överväldigande
Försvunnet budskap • Publicerad 2 december 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Lägg gärna istället en rejäl slant i kyrkans kollektbössa, till dem som har det sämre än du.”
”Lägg gärna istället en rejäl slant i kyrkans kollektbössa, till dem som har det sämre än du.”Foto: Peter Åklundh

Har just fått Örkeneds Kyrkoblad i min hand, som genast föder vissa tankar.

Först till det positiva. I Örkeneds kyrka kommer likt föregående år att hållas julotta klockan 06 00, allt i enlighet med bestämmelserna i 1686 års kyrkolag, även om denna inte gäller längre.

Annons

Lika väl som man någon gång bryter mot gällande onödig lagstiftning, kan och bör man ju rätta sig efter upphävd, men tidigare allmänt accepterad lagstiftning. Det är bara några få år sedan härvarande kyrka återgick till denna gamla tid, detta efter att under några år sökt locka morgontrötta kyrkobesökare med en senare och felaktigt benämnd julotta, enär ordet otta egentligen betyder tidig morgon.

Heder åt våra nuvarande präster i mogen ålder, som i detta fall har förmågan att se till traditionen, och inte bara till moderna tiders lättja.

”Detta resulterar i åtskilliga halvsovande, dästa och påverkade besökare, som naturligtvis saknar förmåga att ta till sig det predikade julbudskapet.”

En av bland annat levande ljus upplyst kyrka och högtidsklädd medverkande personal minner verkligen om julens äkta budskap för en fullvaccinerad menighet. Det kan också härstädes nämnas att i Rättviks och Älmeboda kyrkor firas julotta fortfarande redan klockan 04 00.

Ytterligare positivt, i mina ögon, är att man i Örkeneds kyrka inte firar någon så kallad midnattsmässa, en tradition från katolicismen, som jämväl insmugit sig till vårt land.

En mässa, som tyvärr ofta besöks, efter ett rejält julfirande i hemmet, med överskott av såväl mat som dryck. Detta resulterar i åtskilliga halvsovande, dästa och påverkade besökare, som naturligtvis saknar förmåga att ta till sig det predikade julbudskapet, och för vilka kyrkobesöket enbart är av social och påtvingad natur.

På kyrkobladets omslag kan man liksom tidigare år, också se en bild på årets konfirmander, som verkligen visar tidens sekularisering. Enbart nio stycken i denna stora församling, dock med hela tre ledare.

I svunnen tid klarade prästen att ensam delge budskapet till ett 50 tal blivande konfirmander. Måhända var fordomdags, såväl ledare som konfirmander annorlunda, vad gäller auktoritet och respekt. I dessa jämställdhetens tidevarv kan också noteras en högst ojämlik fördelning, med sex flickor och tre pojkar, men över detta har naturligtvis ingen jämställdhetsapostel yttrat sig.

Sett i ett större sammanhang kan också konstateras att kyrkan, särskilt i juletid, har svårt att nå ut med sitt budskap.

Konkurrensen från Mammons företrädare är överväldigande, i avsikt att förmå oss att inhandla en massa nödvändigheter, som vi egentligen inte behöver. Black Friday som blivit en hel vecka, påannonserad nödvändig julklappshandel med förlängt öppethållande, och efter allt detta, omfattande realisationer av det som blivit över, är bara några få exempel på handelns och räkne-nissarnas uppfinningsrikedom, allt i avsikt att tömma våra plånböcker för lång tid framöver.

Nej, i enlighet med gamla tiders annonser, tänk efter före, och låt dig inte luras av handelns bländande annonser, med mera.

Annons

Det kommer förhoppningsvis en tid också efter jul, och dessutom, lägg gärna istället en rejäl slant i kyrkans kollektbössa, till dem som har det sämre än du.

Olle Nilsson, opolitisk sanningssägare

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons