Låt inte USA styra oss bort från alliansfriheten

Amerikanska intressen har fått allt större inflytande över svensk säkerhetspolitik. De har också fått närmast fritt utlopp för att med falska rykten tysta freds- och miljöröster som står upp för alliansfriheten. Efter Kosovokriget 1999 gjorde det svenska psykförsvaret en studie av Natos och Serbiens propaganda. Den visade att båda sidor grovt förvanskat vad som skedde i det bombkrig som bröt mot FN-stadgan. Ett krig som i praktiken lett till att Europas gränser ritats om, skriver Kristianstadsbon Tord Björk tillsammans med företrädare för flera fredsorganisationer.
Alliansfriheten • Publicerad 13 juli 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi måste tillbakavisa falska anklagelser om att legitim opposition mot närmande till Nato egentligen går ärenden åt utländska intressen som ogillas av USA.
Vi måste tillbakavisa falska anklagelser om att legitim opposition mot närmande till Nato egentligen går ärenden åt utländska intressen som ogillas av USA.Foto: Rahmat Gul

Idag inordnas Sveriges hållning i propagandakriget mellan väst och öst under Nato. Alliansfriheten avskaffas i praktiken. Riksdagen har beslutat att ansluta Sverige till Natos strategiska central för propaganda baserad i Riga, kallad Stratcom. Det fåtal politiker som protesterar rensas ut ur sina partier.

Den USA-baserade organisationen Atlantic Council har haft en avgörande roll i försöken att påverka den svenska freds- och säkerhetspolitiken. Man har varit ofta återkommande gäst på konferensen Folk och försvar, under Almedalsveckan och i andra sammanhang. Samarbetet med den av Svenskt Näringsliv finansierade tankesmedjan Frivärld har varit intimt.

”Atlantic Council går så långt att de i en rapport anklagar ett antal andra freds- och miljöröster för att vara Kremls tentakler.”

Den tidigare självständiga hållning svenskt psykförsvar haft där alla parter granskas enligt samma måttstock har upphört att existera. Istället är en ny under framväxt påverkad av Atlantic Council och andra som propagerar för Nato. Denna organisation får bidrag från UD, en finansiering som började under utrikesminister Carl Bildt. Rödgröna regeringar har fortsatt att ge detta stöd.

Atlantic Council går så långt att de i en rapport anklagar ett antal andra freds- och miljöröster för att vara Kremls tentakler. Sådana försök att sprida McCarthyismens anda i Sverige är endast destruktiva.Vi kan inte låta organisationer som företräder andra länders intressen på detta sätt bli tongivande i svensk debatt. Så kan vi inte ha det i en nordisk demokrati. Vi måste tillbakavisa falska anklagelser om att legitim opposition mot närmande till Nato egentligen går ärenden åt utländska intressen som ogillas av USA.

”Det offentliga samtalet ska inte missledas av främmande makts intressen oavsett från vilket väderstreck sådan påverkan kommer.”

Vi undertecknare uppmanar till solidaritet mellan alla folkrörelser som värnar om fri politisk debatt. Det offentliga samtalet ska inte missledas av främmande makts intressen oavsett från vilket väderstreck sådan påverkan kommer. Alla påverkansförsök måste granskas och avvisas med samma måttstock. Det behövs för att värna ett oberoende och alliansfritt Sverige.

Tord Björk

Kristianstad, Aktivister för fred

Michel Diaz

Sollentuna, Nej till Nato

Birgitta Hambraeus

Stockholm, Socialdemokratiska föreningen Reformisterna

Birgitta Hedström

Broddetorp, Jordens vänner

Jea Jonsson

Tomelilla, Kvinnor för fred

Thorsten Laxvik

Edsele, jordbrukare

Britta Ring, Stockholm, Kvinnor för fred och Gemensam välfärd

Anders Romelsjö

Stockholm, Folket i Bild/Kulturfront och Sveriges Fredsråd

Bo Sundbäck

Åmotsfors, Eda Socialdemokratiska Arbetarekommun

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.