Annons

Låt Komvux göra det möjligt!

Pandemin innebär att antalet permitteringar och uppsägningar förväntas öka och ännu är vi långt från ett slutgiltigt facit. Trots detta har det borgerliga styret valt att skära ner fem procent även på Komvux. Som en följd av den borgerliga nedskärningsbudgeten föreslås nu barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun att besluta om att ytterligare 24 kurser ska ställa om från traditionell klassrumsundervisning till nätbaserad distansundervisning, skriver företrädare för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i barn- och utbildningsnämnden.
Vuxenutbildning • Publicerad 5 december 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I förvaltningens konsekvensbeskrivning inför budgetbeslutet beskrevs att besparingen skulle ske genom att undervisning föreslås ske i färre och större grupper, vilket förutsågs kunna ge längre kötid och sämre studiero. Att öka andelen undervisning på distans skulle, enligt förvaltningen, öka risken för lägre kvalitet och lägre måluppfyllelse. Den risken anser inte det borgerliga styret som problematisk.

Arbetslivet ställer sedan tidigare allt större krav på snabba förändringar och nya kompetenser och pandemin kommer med all säkerhet att öka detta åtagande de närmsta åren. Till Komvux söker sig många som inte studerat på ett antal år. Flera har tidigare skolmisslyckanden i ryggsäcken. Tack vare Komvux ges en andra eller tredje chans att lyckas komma in eller återetablera sig på arbetsmarknaden. Komvux är alltså samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamt på både kort och lång sikt.

”Elever som saknar hemförhållanden som medger studiero, teknisk utrustning eller förmåga till egenstudier kan svårligen slutföra sina kurser.”
Annons

Enligt uppgift ”tappade” Komvux elever i samband med vårens restriktioner som krävde en övergång till fjärr- och distansundervisning. Elever som saknar hemförhållanden som medger studiero, teknisk utrustning eller förmåga till egenstudier kan svårligen slutföra sina kurser. Att ta detta som intäkt för minskad efterfrågan och som en möjlighet att spara pengar kommer att stå oss dyrt på sikt. Även vuxna elever har behov att personliga kontakter och stöd. Givetvis ska vi följa de restriktioner som pandemin kräver men det är dessa och inte självvalda bristande resurser som ska sätta ramarna.

På Komvux går vuxna människor. Många tar studielån och har ansvar för både sin och familjens försörjning. Alltmer av vuxenundervisningen i Sverige sker i dag på distans eller läggs ut på privata anordnare enligt principen lägsta pris per poäng. Ansvaret för att följa upp utförd undervisningskvalitet är dock kommunalt och uppföljningar som bygger på elevernas resultat borgar snarare för betygsinflation än att undervisningen håller måttet. Vi skulle önska att Skolinspektionens uppdrag utökas till att även omfatta vuxenutbildningen.

”Utbildning ger människan frihet och valmöjligheter. Denna vision naggas nu allt mer i kanten.”

Åtskilliga svenskar har med stöd av Komvux getts möjlighet att uppfylla drömmar och bidra till vårt gemensamma samhälle. Detta är ingen naturlag utan resultatet av en målmedveten utbildningspolitik för att det ska vara möjligt att växa och växla genom hela arbetslivet. Utbildning ger människan frihet och valmöjligheter. Denna vision naggas nu allt mer i kanten. För oss är det självklart att slå vakt om en väl fungerande och tillgänglig kommunal vuxenutbildning.

Ulrika Tollgren (S), vice ordförande BUN i Kristianstad

Qazim Hasanaj (S), ledamot BUN i Kristianstad

Anna Pettersson (S), ledamot BUN i Kristianstad

Jens Nordwander (S), ledamot BUN i Kristianstad

Shrouq Alarini (S), ersättare BUN i Kristianstad

Karin Feldt (V), ersättare BUN i Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons