Annons

Låt Kyrkskolan utvecklas av privata aktörer

1875 stod Hässleholms första folkskola klar, på mark som skänkts av Fru Amelie Ehrenborg på Hässleholmsgården.
Kyrkskolan i Hässleholm • Publicerad 30 november 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kyrkskolan medan den ännu var skola. Nu slåss politikerna om hur skolan och skolområdet bäst ska tas om hand för framtiden.
Kyrkskolan medan den ännu var skola. Nu slåss politikerna om hur skolan och skolområdet bäst ska tas om hand för framtiden.

Tomten där Kyrkskolan idag står är ett av Hässleholms absolut bästa lägen, högt belägen med närhet till centrum och grönstråk.

Liberalerna i Hässleholm står inte bakom beslutet att sälja marken till det kommunala bolaget Hässlehem utan vill överlåta detta till privata aktörer.

Liberalerna vill inte att Hässlehem ska ta hand om Kyrkskolan.
Liberalerna vill inte att Hässlehem ska ta hand om Kyrkskolan.Foto: Sofia Åström
Annons

Projektet kommer att tynga Hässlehem både ekonomiskt och resursmässigt. Vi anser att det finns ett större behov av att Hässlehem satsar i våra kransorter. Främst gällande bostäder för äldre som vill lämna sina villor men stanna kvar på orten, exempelvis i form av trygghetsboende. Trygghetsboenden i kransorterna kan i sin tur medföra stora besparingar inom omsorg och hemtjänst. Kyrkskolan kommer att kräva stora investeringar med medföljande lån för Hässlehem och utökat borgensåtagande för kommunen, vilket kommer att begränsa andra projekt och åtaganden.

Vi vill främja en övervikt av eget boende. Hässleholm har det de senaste åren haft en överetablering av hyresrätter. Vi måste verka för fler bostadsrätter eller ägarlägenheter, området främst ska bebyggas med denna typ av upplåtelseform. Då är inte Hässlehem bäst lämpade.

Vi vill att området ska exploateras med nytänkande i kombination med bevarande av det gamla. Detaljplanen biter sig envist fast vid gamla föreställningar att det ska krävas en viss mängd parkeringsplatser för de boende. Vi måste tänka mobilitet snarare än parkering, transporter kan lösas med bilpooler eller cykel som gör att kravet på parkering minskar drastiskt. Vi är övertygade om att det finns privata aktörer som kan utveckla området och dess byggnader på ett fint sätt.

Vad gäller SD och deras agerande är det märkligt att de själva inte inser det orimliga i att Ulf Berggren kunde sitta i sin tidigare roll som ordförande i Tekniska nämnden, samtidigt som han satt i styrelsen för Hässlehem, när han tecknade avtalet om att sälja fastigheten. Att representera både köpare och säljare är direkt olämpligt. Att inse när det är lämpligt att kliva av förtroendeuppdrag är dock inte SD:s starka sida, det vet vi sedan tidigare.

Nu raljerar de över att priset har sänkts och att kommunen tappar fem miljoner i intäkter. Det är helt felaktigt, vilket Ulf Berggren och SD borde vara väl medvetna om. Hade försäljningen skett i år hade det lett till en reavinstskatt på nästan fem miljoner. Reavinstskatten tar staten hand om och därmed hade summan som tillfallit kommunen varit cirka 10 miljoner. Genom att skjuta på försäljningen till 2024 slipper kommunen reavinstskatten och man får fortfarande cirka 10 miljoner som intäkt.

Oavsett det anser vi fortfarande att försäljningen till Hässlehem ska stoppas av tidigare nämnda anledningar. Vi är också övertygade om att en försäljning på den öppna marknaden skulle ge en intäkt på minst det ursprungliga beloppet om 15 miljoner.

Liberalerna Hässleholm

Thomas Nilsson (L)

Ledamot Tekniska nämnden, ledamot Kommunfullmäktige

Thomas Haraldsson (L)

Ledamot Kommunstyrelsen, ledamot Kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons