Annons

Låt var och en få bli salig på sin sanna fason

Den minnesgode minns debatten om tro och vetande på 1950-talet. Så även den massiva kritiken mot Mats Moléns bok om skapelseteori på 1980-talet.
Evolution • Publicerad 25 februari 2023 • Uppdaterad 27 februari 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skapelsetro lärs redan ut i skolan. På religionslektionerna. Medan det vetenskapliga förhållningssättet redovisas på biologilektionerna.
Skapelsetro lärs redan ut i skolan. På religionslektionerna. Medan det vetenskapliga förhållningssättet redovisas på biologilektionerna.Foto: Jessica Gow/TT

Trots detta – ännu 2023(!) – sprids irrläror om evolutionsteorin. Att så sker, förklarar varför gymnasieelever blir vilsna när det gäller vad evolutionsläran egentligen innebär.

Insändarskribenten ”Skapelsetroende på goda grunder” (Kb/NSk 17/2, nedan = St) hävdar att evolutionsteorin inte är vetenskap. Nu finns det ju många vetenskapliga institutioner i Sverige, och över hela världen, som har just ordet evolution i namnet på sin institution. Anledningen är naturligtvis att det pågår forskning om just evolution där.

Annons

De vetenskapliga forskningsråden finansierar årligen otaliga projekt som syftar just till att klarlägga hur evolution går till och om evolutionens resultat.

St hävdar att det finns ”mängder med vetenskapsmän” som inte erkänner det naturliga urvalet, vilket också är ett felaktigt påstående. Det bygger på liknande konspirationsteorier som hävdar att det saknas bevis för att det är vi människor som orsakar klimatförändringar, att coronavirus inte finns, eller att vaccination är ”livsfarligt”.

”Snarare visar det att den eviga dualismen mellan tro och vetande kan inrymmas i en och samma person.”

St insinuerar att evolutionsläran påstår att ”blind slump” förklarar det man kan se i naturprogram på TV. Det är en felaktig beskrivning av evolutionsläran. Den ser inte slump som den enda mekanismen då arter förändras. Höga födelsetal och det så kallade naturliga urvalet är än mer avgörande.

Påståendet att bara en tolkning får läras ut i skolan är också felaktig. Den balanserade uppfattningen får eleverna genom att ämnet religionskunskap lär ut olika trosuppfattningar, myter och vidskepelse, medan ämnet biologi redovisar det vetenskapliga förhållningssättet. Att dessa båda ämnen borde undervisas ”samtidigt” kommer sannolikt att bara bli förvirrande för elever.

St:s notering att vissa naturvetenskapliga forskare tillhör olika kristna samfund är ovidkommande, och inget argument mot evolutionsläran. Snarare visar det att den eviga dualismen mellan tro och vetande kan inrymmas i en och samma person.

Snälla, låt skapelsetro och och en korrekt bild av evolutionsläran finnas sida vid sida – som i skolan. Båda behövs för att världen ska kunna bli uthärdlig.

Crister Albinsson

Annons
Annons
Annons
Annons