Annons

Låt vårt unika landskap uppnå sin fulla potential

Hela Skåne måste hitta en balans mellan öst och väst och mellan stad och land. Först då kan vi utnyttja vårt unika landskaps fulla potential.
Utveckling • Publicerad 5 maj 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Här finns vacker natur och fler attraktiva boenden kan skapas.
Här finns vacker natur och fler attraktiva boenden kan skapas.Foto: Johan Nilsson / TT

Skåne är unikt och liknar inte någon annan del av Sverige. På en relativt liten yta finns såväl stora städer som en utpräglad landsbygd.

Tyvärr är Skånes andel av Sveriges BNP lägre än vad den borde vara givet vår stora befolkning. Fler måste därför ha ett jobb att gå till och alla Skånes kärnor måste utvecklas utifrån sina förutsättningar för att hela Skåne ska lyfta.

Annons

De korta avstånden i regionen gör att stad och land kan komplettera varandra på ett för Skåne unikt sätt. Men det finns en klyfta mellan östra och västra Skåne med lägre tillväxt i öst än i väst.

Östra Skåne kan stärkas genom bättre förutsättningar att bo och verka utanför städerna. Därför måste en rad åtgärder vidtas, såväl nationellt som regionalt, för att hela Skåne ska nå sin fulla potential.

För det första behöver staten säkerställa att fibernätet byggs ut. Med en uppkopplad landsbygd öppnas en värld av möjligheter både för arbete och studier.

Tyvärr har staten lämnat walk-over i fiberfrågan.

Post- och telestyrelsen (PTS) anger att det krävs satsningar på 22 miljarder för att den svenska fiberutbyggnaden ska gå i hamn. Statens satsning för i år är blotta 1,6 miljarder. Inriktningen från PTS är dessutom att de statliga anslagen ska riktas mot de områden där man ”får mest pang för pengarna”.

En strategi som missgynnar östra Skåne eftersom där är svårare markförhållanden och färre hushåll. Åtta av de tio kommuner i Skåne med absolut lägst andel fiberuppkopplade hushåll återfinns i de östra delarna.

”Tyvärr är Skånes andel av Sveriges BNP lägre än vad den borde vara. Fler måste därför ha ett jobb och alla kärnor måste utvecklas utifrån sina förutsättningar för att hela Skåne ska lyfta.”

Men det fattas inte pengar – så länge staten vill lägga hundratals miljarder på höghastighetståg till och från Stockholm – finns det andra sätt att prioritera.

För det andra måste östra Skåne ta tillvara på det faktum att fler och fler, inte minst sedan pandemin bröt ut, ser ett värde i det naturnära boendet på landsbygden.

Här finns vacker natur och fler attraktiva boenden kan skapas om det vore enklare för kommuner att bevilja bygglov i strandnära lägen.

Det handlar inte om att begränsa allemansrätten utan om att ge möjligheter för landsbygden att behålla och öka sin befolkning.

Annons

Grävda diken eller små bäckar ska inte begränsa människors möjlighet till bosättning i vackra lägen, vilket dagens strandsskyddsregler gör. Det är helt orimligt.

Slutligen måste Skånetrafiken fokusera mindre på specifika busstationer och tidtabeller och mer på hur deras linjedragningar kan bidra till samhällsutveckling.

Kommuner, näringsliv och Region Skåne behöver peka ut en gemensam målbild om hur samhället bör utvecklas och knytas samman för att fler arbetstillfällen ska växa fram, och på vilket sätt kollektivtrafiken kan bidra till att målbilden uppnås. En samhällsutvecklande kollektivtrafik är nödvändig för östra Skånes tillväxt.

Hela Skåne kan uppnå sin fulla potential genom balans mellan öst och väst och mellan stad och land. Då är inget omöjligt för Skåne!

Daniel Jönsson Lyckestam (M), vice kommunstyrelseordförande i Östra Göinge

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons