Lika villkor för folkhögskolor

Utbildning Artikeln publicerades
Det råder brist inom flera stora yrkesgrupper, såsom lärare, hantverkare och inom vården.
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Det råder brist inom flera stora yrkesgrupper, såsom lärare, hantverkare och inom vården.

Skåne har hög arbetslöshet på samma gång som arbetsgivare har svårt att rekrytera till bristyrken. Det råder brist inom flera stora yrkesgrupper, såsom lärare, hantverkare och inom vården. Allians för Skåne arbetar därför med att utveckla kompetensförsörjningen i Skåne så att fler kan komma i arbete och fler företag starta och växa. Det minskar utanförskapet, kostnaderna för individ och samhälle på samma gång som det säkerställer grunden för vår gemensamma välfärd även för kommande generationer,

Folkhögskolor har en viktig roll att spela. De bidrar till minskade klyftor i samhället och höjer utbildningsnivån bland personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Många är de som påbörjat klassresor tack vare folkhögskolorna.

Tyvärr ser vi idag en rad olika hinder för folkhögskolornas potential. Ett av dem är det administrativt dyra och krångliga så kallade mobilitetsstödet som vi nu tar initiativ till att ersätta med något bättre.

Mobilitetsstödet är den ersättning som hemregionen betalar då en deltagare väljer en folkhögskoleutbildning i annat län. Systemet bygger på ömsesidiga beslut mellan regioner som över tid i stort sett följts. När regeringen kraftigt ökade antalet platserna på folkhögskolorna 2016-2018 valde den att inte förankra beslutet hos regionerna. Dessa ställdes inför valet att hålla igen eller skära i andra viktiga åtgärder. Därför har flera regioner valt att tillämpa en lägre ersättningsnivå. Det innebär att två studenter på samma kurs kan komma att finansieras med olika mycket pengar, beroende vilket län de kommer ifrån. Systemet blir krångligt, dyrt och det blir svårt för regionernas och folkhögskolornas långsiktiga planering som kräver både stabilitet och förutsägbarhet.

Region Skåne har nyligen fördelat medel till skånska folkhögskolor med syftet att de ska utveckla fler yrkesinriktade kurser med branschkoppling inom områden där det råder kompetensbrist.

Region Skåne har tillsammans med Region Stockholm och Region Västra Götaland låtit utreda mobilitetsstödet. Utredningen har presenterat flera förslag. Det som Region Skåne ställer sig bakom går ut på att folkhögskolorna får ett och samma stöd per kursdeltagare oavsett vilket län denna kommer ifrån och att det är regionen i det län där folkhögskolan ligger som betalar.

Med det kan vi uppnå en finansiering av folkhögskolorna som är mera ekonomisk förutsägbar, sammanhängande för alla regioner och mindre administrativt betungande. Vi uppmanar nu landets övriga regioner att ställa sig bakom ett nytt system, annars kommer den nödvändiga förändringen inte kunna genomföras.

Region Skåne har nyligen fördelat medel till skånska folkhögskolor med syftet att de ska utveckla fler yrkesinriktade kurser med branschkoppling inom områden där det råder kompetensbrist. Intresset från folkhögskolorna har varit stort. 12 av Skånes 18 skolor kom in med ansökningar. Det stora intresset visar på potentialen i den här typen av samarbeten.

De åtgärder vi föreslår kommer att lösa en rad akuta problem. Men på längre sikt skulle hela finansieringssystemet behöva ses söver.

Folkhögskolorna har också en tradition av att arbeta med bildning, kultur och demokratiutveckling – uppdrag som vi ser som viktiga i sig, men också för kompetensförsörjningen. För att kunna fungera på svensk arbetsmarknad och arbetsplats är det viktigt att känna till vårt lands kultur och normer.

De åtgärder vi föreslår kommer att lösa en rad akuta problem. Men på längre sikt skulle hela finansieringssystemet behöva ses söver. Till exempel skulle regionerna och staten kunna komma överens om en skatteväxling som innebär att staten fullt ut övertar det samlade finansieringsansvaret för folkhögskolans grundfinansiering.

Detta skulle innebära en likabehandling av alla folkhögskolor oavsett var i landet man verkar och vilken huvudman skolan har, offentlig eller idéburen. Möjligheten att studera på folkhögskola ska vara öppen för alla oavsett var i landet man bor. Folkhögskolan är tillsammans med högskolorna, universiteten och yrkeshögskolorna riksrekryterande och ska därmed också finansieras nationellt.

Anna Jähnke (M)

Daniél Tejera (L)

Anneli Kihlstrand (C)

Gunnar Edvardsson (KD)

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.