Annons

Lyft blicken från mobilen och jobba i det gröna

Den nu härvarande coronapandemien har påverkat livet för oss alla, och särskilt för de så kallade riskgrupperna, äldre och sjuka. Mera tid finnes för eftertanke och jämväl för att följa massmedia, även om innehållet av naturliga skäl är ganska ensidigt, skriver Olle Nilsson, Lönsboda.
Sommarjobb • Publicerad 11 maj 2020
Detta är en insändare i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Plockarna reser till Sverige från Polen, Litauen, Rumänien, Ukraina för att plocka under en kort säsong.Foto: Rickard Nilsson/TT

Ett ofta återkommande tema har varit oron för arbetskraftsbrist inom de så kallade gröna näringarna, jordbruk, skogsbruk och trädgård som sysselsätter en stor andel utländsk arbetskraft, cirka 8 000 personer har nämnts, främst av säsongskaraktär. Det gäller till exempel skogsplantering, röjning, plockning av bär, frukt och grönsaker. Företrädare för näringarna ges ofta tid att i massmedia upprepa sitt mantra, med krav på politikerna om lättnader i regelsystemet för denna till synes nödiga arbetsgrupp.

Samtidigt som detta sysselsätter skilda intresseorganisationer och politiker kan man läsa om hur flera hundra tusen sysselsatta permitteras eller varslas om uppsägning och risk för 15 procents arbetslöshet inom en inte alltför avlägsen framtid. Samtidigt dras sommarjobben för skolungdomen ner, inte minst i kommunerna.

”Det går egentligen inte att i ett längre perspektiv förlita sig på utländsk arbetskraft med lägre krav på ersättning och arbetsmiljö ...”
Annons

Det borde inte krävas någon onormal slutledningsförmåga, ens för de beslutande, att så snart möjligt ersätta behovet av utländsk säsongsarbetskraft med friställd svensk dito. Att så inte sker i någon större utsträckning torde bero på ett regelsystem, dåligt anpassat till dagens akuta och oväntade situation, i kombination med myndigheter och politiker som ser det lättare att fördela subsidier utan krav på motprestationer. Att dela ut statliga pengar så här har tyvärr blivit alltför vanligt. Inom de gröna näringarna finns egentligen obegränsat med arbetsuppgifter. Många kan också rubriceras som enkla, med begränsade krav på utbildning. Det går egentligen inte att i ett längre perspektiv förlita sig på utländsk arbetskraft med lägre krav på ersättning och arbetsmiljö, särskilt i takt med att deras länder utvecklas. Här måste till ett systemskifte så att svensk arbetskraft användes.

”Utöver tillskott i kassan gav det god träning med träningsvärk förorsakad av kroppsarbete. Detta är helt ofarligt och lika nyttigt som motsvarande, mot avgift, förvärvad på gym.”

Vi, något äldre, kan minnas hur man före mobiltelefonen ofta ägnade sommarloven åt just sådana säsongsarbeten. Utöver tillskott i kassan gav det god träning med träningsvärk förorsakad av kroppsarbete. Detta är helt ofarligt och lika nyttigt som motsvarande, mot avgift, förvärvad på gym. Ett tips är därför att råda främst unga att lyfta blicken från mobiltelefonens skärm och datorns dito, och till såväl egen, som samhällets nytta, ägna kroppen åt arbete den ursprungligen egentligen är konstruerad för. Här måste samhället hjälpa till och ställa krav. Att som i till exempel Stockholm, utlova full ersättning för sommarjobb, som inte blir av på grund av coronan, är helt galet och stämplar involverade politiker och övriga beslutsfattare som fullständigt verklighetsfrämmande. Jobb finns alltid att uppbringa om man bara lyfter huvudet mot en närbelägen horisont.

Olle Nilsson

Opolitisk sanningssägare

Annons
Annons
Annons
Annons