Annons

M: Ett samarbete blir svårt – men medborgarnas behov måste gå först

Hässleholms kommun står inför ett historiskt svårt läge. Den parlamentariska bilden är nu efter ställningstaganden inom SD helt splittrad och ett nytt styre måste förhandlas fram.
Förvånansvärt lite verkar detta beröra den och de som obestridligen står som ansvariga för det debacle som kommunen drabbats av.
Ansvar • Publicerad 5 april 2023
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi har ett oerhört stort ansvar gentemot alla våra förvaltningar som är beroende av en stabil politisk ledning.
Vi har ett oerhört stort ansvar gentemot alla våra förvaltningar som är beroende av en stabil politisk ledning.Foto: Johan Nilsson/TT

I sökandet efter ett nytt majoritetsstyre finns det inga enkla svar eller lösningar. M och KD har tagit ansvar med inviterna till breda diskussioner med alla övriga partier. I svallvågorna på det beskedet kom det självklart en uppsjö av spontana reaktioner, några som var mycket kategoriska i vilket eller vilka partier vi borde eller absolut inte borde samarbeta med. Det är lätt att förstå dessa ställningstaganden. De politiska skillnaderna är helt enkelt för stora.

Eller är de det?

Annons

Om vi börjar med att analysera situationen med utgångspunkt för hur vi ska få kommunen att fungera så landar vi snabbt i slutsatsen att vi har ett oerhört stort ansvar gentemot alla våra förvaltningar som är beroende av en stabil politisk ledning. Vi kan inte i det läge som världen befinner sig i acceptera att våra anställda tjänstepersoner över bredd börjar se sig om efter ett annat arbete någon annanstans.

Därför, om kommunen ska klara av alla de svåra uppgifterna, måste vi bibehålla den kompetens som kommunen just nu har och bibehålla allt det goda som våra förvaltningar till dags dato producerat för alla kommuninvånare.

”Det är bara så vi kan ta ansvar i denna svåra stund som SD nu skapat och inte förmått ta ansvar för.”

Alltså måste ansvarstagande partier sätta sig ned vid förhandlingsbordet. Det är en grannlaga uppgift givet de skillnader som finns. Men icke desto mindre, det måste göras och vår uppfattning är att det är nödvändigt att sända några av de mest intrikata skillnaderna till slakt. Många eftergifter är det som behöver göras för att uppnå en politisk stabilitet intill valdagen 2026. Det är det som är vårt ansvar oberoende av politisk tillhörighet.

Det torde stå klart att ett samarbete mellan M/KD och S blir svårt. Båda falangerna kommer att få betala ett politiskt pris för ett sådant samarbete. Adderar vi sedan till de mindre partierna på respektive sida av den politiska skalan blir uppgiften om möjligt än svårare. Men det är det parlamentariska läge som invånarna i Hässleholms kommun har röstat fram. Vi måste se och respektera detta.

Oberoende av de olika politiska kostnaderna som kommer att behöva betalas på valdagen 2026 är det vår uppfattning att de politiska ledarna på respektive sida måste sitta ner och diskutera med förhållandevis öppna sinnen. Vi är medvetna om att de diskussionerna kommer att bli svåra och att båda sidorna riskerar att få betala det politiska priset för det, men det måste göras.

Vår bestämda uppfattning, och det är det vi förmedlat till våra företrädare, är att diskussionerna ska äga rum, de ska bedrivas med öppna sinnen och också bedrivas på ett sådant sätt att medborgarnas behov går före respektive partis välbefinnande. Det är bara så vi kan ta ansvar i denna svåra stund som SD nu skapat och inte förmått ta ansvar för.

Vi ger våra företrädare mandatet till förutsättningslösa diskussioner över alla partigränser och vi inte bara hoppas på att ett resultat kan komma att presenteras för medborgarna i vår kommun, vi kräver det.

Jörgen K. Nilsson, ordförande Moderaterna i Västra Göinge

Margreth Segerstein, ordförande Hässleholmsmoderaterna

Noel Johansson, ordförande MUF Göinge

Annons

Gunilla Zadig, ordförande Hässleholms Moderata Seniorer

Bo Persson, ordförande Hässleholmskretsen

Annons
Annons
Annons
Annons