Annons

Man ska inte behöva vara rädd för att gå ut i Hässleholm

Tisdagen den 6 september besökte vi Hässleholms förebyggande centrum på socialförvaltningen och träffade förvaltningschefen för kultur och fritid.
Miljöpartiet • Publicerad 10 september 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

De är verksamheter som skapar trygghet och förebygger brottslighet. Därför tilldelade vi i Miljöpartiet i Hässleholm extra resurser till dessa verksamheter i vår senaste budgetförslag.

Man ska inte behöva vara orolig för att gå ut i Hässleholm. Ingen ung människa ska luras att tro att brott ger ett lättare eller mer lukrativt liv än att plugga och jobba. Miljöpartiet jobbar för ett socialt hållbart Hässleholm som står starkt mot kriminalitet.

Annons

Nationellt driver vi på för att stärka polisen. I våras la vi förslag om att satsa en halv miljard för att akut frigöra fler poliser till yttre tjänst. Vi kommer att fortsätta verka för att polisen ska ha resurser för att klara sitt uppdrag.

”Fler poliser, bättre möjligheter att döma och komma åt både kriminella och deras pengar är viktigt, men utan ett tillräckligt bra förebyggande arbete vinner vi aldrig långsiktigt över kriminaliteten.”

Vi har även medverkat till flera straffskärpningar, exempelvis för grovt vapenbrott. Det blir dock ofta ett ensidigt fokus på straff, när det är mycket viktigare att vi ser till att fler döms för de brott de begår. En förändring som kan leda till ökad lagföring är den minskning av sekretess mellan myndigheter när det gäller brottslighet som vi bidrog till att få igenom i riksdagen. Vi kommer att fortsätta att agera konstruktivt för det verkningsfulla brottsbekämpande arbetet.

Men arbetet får inte stanna där. Ska vi verkligen knäcka kriminaliteten behövs insatser mycket tidigare. Dagens kriminella var ofta barn för bara fem, tio år sedan. Hade samhället gjort vad som krävdes då, hade vi inte behövt vara där vi är idag. Vi vill göra en storsatsning på jämlikhet och rättvisa. Vi vill:

  • Statligt delfinansiera intensiva satsningar på tidigt stöd till familjer genom hembesöksprogram, familjecentraler och att sänka trösklarna in till förskolan.
  • Satsa på tidiga och intensiva insatser för barn med stora riskfaktorer (inspirerat av danska ”de aktive drenge”).
  • Satsa statliga pengar på förebyggande arbete, kommunernas ekonomi kan inte avgöra om nödvändiga åtgärder blir av.
  • Stärka socialtjänstens förutsättningar att agera resolut. Socialtjänsten ska kunna sätta in insatser även utan föräldrarnas medgivande (så kallat ”mellantvång”). De unga med störst våldskapital ska i högre grad placeras på SIS särskilda ungdomshem. Vårdinsatserna behöver kvalitetssäkras.
  • Satsa stort på skolan och styra den mot jämlikhet och kvalitet istället för vinstjakt och segregation. Vi vill lägga 2,5 statliga miljarder på att kunna anställa fler vuxna i skolan, bland annat fler speciallärare och bättre elevhälsa. Att barn lyckas i skolan är den främsta skyddsfaktorn. Alla skolor ska ges förutsättningar för kvalitativa och trygga undervisningsmiljöer där både lärande och hälsa frodas.
  • Mobilisera lokalsamhället. När människor möts och samarbetar blir motståndskraft högre mot såväl kriminalitet som andra kriser. Vi vill satsa 1 miljard per år på föreningslivet.

Fler poliser, bättre möjligheter att döma och komma åt både kriminella och deras pengar är viktigt, men utan ett tillräckligt bra förebyggande arbete vinner vi aldrig långsiktigt över kriminaliteten.

Martin Marmgren, polis, riksdagsledamot (MP)

Arberesha Sabani, lärare, riksdagskandidat (MP)

Dolores Öhman, jurist, toppkandidat i kommunvalet (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons